Ogłoszenie

Wyjaśnienie zaangażowania Brazylii w ESO

12 marca 2018

Podczas spotkania w dniu 7 marca 2018 r., Rada ESO zdecydowała się wyjaśnić status obecnego związku pomiędzy Brazylią, a ESO, co będzie korzystne zarówno dla Brazylii, jak i ESO oraz społeczności astronomicznych w obu podmiotach.

Akcesja Brazylii do ESO została jednogłośnie zaakceptowana przez Radę ESO w dniu 21 grudnia 2010 r. W ramach wsparcia dla Brazylii zanim proces ratyfikacji zostanie ukończony, Porozumienie Akcesyjne zawierało serię tymczasowych ustaleń. Oferowały one m.in. możliwość uczestniczenia brazylijskiego przemysłu w przetargach ESO (dla kontraktów przyznawanych po ratyfikacji), a astronomowie z instytutów w Brazylii mogli aplikować o czas obserwacyjnych na teleskopach ESO na tej samej zasadzie, co ich koledzy z Krajów Członkowskich ESO.

Porozumienie Akcesyjne zostało zaakceptowane przez Narodowy Kongres Brazylii w dniu 14 maja 2015 r., jednak zakończenie procesu ratyfikacyjnego nadal jest w toku.

W związku z tym, że ukończenie Porozumienia Akcesyjnego nie nastąpi raczej w bliskiej przyszłości, Rada ESO zdecydowała o zawieszeniu procesu dopóki Brazylia nie znajdzie się w pozycji umożliwiającej wykonane Porozumienia Akcesyjnego, być może w efekcie renegocjacji. Dzięki jednomyślnemu wsparciu od wszystkich Krajów Członkowskich, ESO pozostaje otwarte na Brazylię w dowolnym momencie. w międzyczasie tymczasowe ustalenia zostaną zawieszone od 1 kwietnia 2018 r.

Jako międzynarodowy traktat zaakceptowany zarówno przez Brazylię, jak i Radę ESO, Porozumienie Akcesyjne pozostaje ważne. Programy ESO i trwający brazylijski udział w konsorcjach projektów pozostaje niezmieniony. Decyzja będzie mieć skutki w niektórych zmianach w obrazie korporacyjnym ESO. Rada ESO podkreśliła, że Brazylia nadal jest cennym potencjalnym partnerem dla ESO i że wyraziła oczekiwanie na powitanie w przyszłości Brazylii jako Kraju Członkowskiego.

Kontakt

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Cell: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann18015

Zdjęcia

Wyjaśnienie zaangażowania Brazylii w ESO
Wyjaśnienie zaangażowania Brazylii w ESO