Tiedote

Selvitys Brasilian osallisuudesta ESO:n toimintaan

12. maaliskuuta 2018

Tapaamisessaan 7.3.2018 ESO:n johtokunta päätti selventää Brasilian tämänhetkistä suhdetta järjestöön, sekä Brasilian että ESO:n ja niiden tähtitieteellisten yhteisöjen hyödyksi.

Brasilian liittyminen ESO:on hyväksyttiin yksimielisesti ESO:n johtokunnassa 21.12.2010. Tukeakseen Brasiliaa sopimuksen ratifiointia odotettaessa, liittymissopimus käsittää sarjan tilapäisiä järjestelyjä. Nämä tarjosivat, muun muassa, mahdollisuuden Brasilian teollisuudelle osallistua ESO:n tarjouspyyntöihin (liittyen sopimuksiin, jotka myönnetään ratifioinnin jälkeen) sekä brasilialaisten tutkimuslaitosten tähtitieteilijöille hakea havaintoaikaa ESO:n teleskoopeilta samoin perustein kuin ESO:n jäsenmaiden tähtitieteilijät.

Liittymissopimus hyväksyttiin Brasilian parlamentissa 14.5.2015. Liittymisprosessin päätös on kuitenkin yhä toteutumatta.

Todeten, että liittymissopimuksen loppuun saattaminen ei todennäköisesti tapahdu lähitulevaisuudessa, ESO:n johtokunta on päättänyt keskeyttää prosessin siksi aikaa, kunnes Brasilia on kykenevä toimeenpanemaan liittymissopimuksen, mahdollisesti uusien neuvottelujen jälkeen. Kaikkien jäsenmaittensa yksimielisellä tuella ESO on avoin toivottamaan Brasilian tervetulleeksi milloin vain. Sillä välin tilapäiset järjestelyt ovat keskeytettyinä 1.4.2018 alkaen.

Sekä Brasilian että ESO:n johtokunnan hyväksymänä kansainvälisenä sopimuksena liittymissopimus säilyy sitovana. ESO:n ohjelmat ja kaikki meneillään olevat brasilialaiset osallistumiset projektikonsortioihin säilyvät ennallaan. Päätös heijastuu joihinkin muutoksiin ESO:n yrityskuvassa. ESO:n johtokunta toistaa, että Brasilia säilyy arvokkaana mahdollisena ESO:n kumppanina ja esittää toiveensa päästä toivottamaan Brasilia jäsenvaltioksi tulevaisuudessa.

Yhteystiedot

Rami Rekola
ESO:n tiedeviestintäverkoston Suomen edustaja
Tuorlan observatorio
Sähköposti: rareko@utu.fi

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Puh.: +49 89 3200 6655
Matkapuhelin: +49 151 1537 3591
Sähköposti: pio@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann18015

Kuvat

Clarification of Brazil’s involvement in ESO
Clarification of Brazil’s involvement in ESO
Englanniksi