Tillväxten av kosmiska stoftkorn i skivan omkring den bruna dvärgen ISO-Oph 102

Stenplaneter tros bildas i de skivor av materia som omger nyfödda stjärnor, genom att mycket små partiklar slumpmässigt kolliderar med och klistrar sig fast mot varandra. Dessa pyttesmå korn, som kallas kosmiskt stoft, liknar fina sotpartiklar eller sandkorn. Astronomer har med hjälp av teleskopet ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) gjort en överraskande upptäckt i en skiva av stoft och damm som omger en brun dvärg. Där hittade de tecken på millimeterstora stoftkorn som påminner om kornen som har tidigare hittats i de tätare skivor som omger nyfödda stjärnor. Fyndet är en utmaning för teorier om hur stenplaneter av samma storlek som jorden bildas, och tyder på att stenplaneter kan vara ännu mer vanligt förekommande än någon tidigare trott.

Den här videon börjar med ett panorama över de spektakulära centrala delarna av Vintergatan i synligt ljus. Vi närmar oss sedan stjärnbildningsområdet Rho Ophiuchi, och den bruna dvärgen ISO-Oph 102, eller Rho-Oph 102. Vi avslutar med hur ESO:s rymdkonstnär Martin Kornmesser tänker sig skivan omkring den bruna dvärgen, och zoomar in för att se hur små stoftkorn kolliderar och klistrar fast sig på varandra, för att bilda större korn.

Källa:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org)/Digitized Sky Survey 2 Music: movetwo

Om videon

ID:eso1248a
Språk:sv
Publiceringsdatum:30 november 2012 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1248
Speltid:01 m 18 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Stor

Stor QuickTime
20,0 MB

Medium


Liten

Mindre Flash
6,8 MB
Mindre QT
5,1 MB

For Broadcasters