Růst zrn kosmického prachu v prachoplynném disku kolem hnědého trpaslíka ISO-Oph 102

Předpokládá se, že kamenné planety vznikají v důsledku náhodných kolizí a slepování původně mikroskopických částic v discích hmoty kolem hvězd. Tato drobná zrníčka známá jako kosmický prach se podobají velmi jemným sazím či písku. Astronomové využívající přístroj ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) objevili, že vnější oblasti prachového disku kolem hnědého trpaslíka - objektu podobného obřím plynným planetám, který je příliš malý, aby zářil jako hvězda - obsahují až milimetrová pevná zrnka. Jsou tedy podobná těm, které nalézáme v hustších discích kolem mladých hvězd. Překvapivý objev je tvrdým oříškem pro současné teorie vzniku kamenných planet o velikosti Země a naznačuje, že tyto objekty by mohly být ve vesmíru ještě početnější, než se dříve myslelo.   

Video začíná širokoúhlým pohledem na panorama centrální oblasti Mléčné dráhy (ve viditelném světle). Přibližujeme do oblasti hvězdotvorby Rho Ophiuchi, ke hnědému trpaslíku ISO-Oph 102 (Rho-Oph 102). Následně je znázorněna představa disku hmoty kolem tohoto objektu a detailní pohled na jemná prachová zrnka, která se v něm srážejí a slepují do větších struktur. 

Kredit:

ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/L. Calçada (ESO)/M. Kornmesser (ESO)/Nick Risinger (skysurvey.org)/Digitized Sky Survey 2 Music: movetwo

O videu

Id:eso1248a
Jazyk:cs
Datum zveřejnění:30. listopadu 2012 12:00
Související články:eso1248
Doba trvání:01 m 18 s
Frame rate:30 fps

O objektu


HD


Large


Medium

Video podcast
14,9 MB

Small

Malý FLASH
6,8 MB

For Broadcasters