ESO:s kartläggningsteleskop

Att kartlägga himlen i minsta detalj

Survey TelescopeTvå nya och kraftiga teleskop – VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope för Astronomy) och VST (VLT Survey Telescope) – är nu i drift vid ESO:s Paranalobservatorium i norra Chile. De är båda så kallade kartläggningsteleskop, vilket betyder att de är designade för att kunna avbilda och genomsöka stora områden på himlen. VISTA och VST, som troligen är de mest kraftfulla dedikerade kartläggningsteleskopen i världen, ökar markant möjligheterna för nya upptäckter på Paranalobservatoriet.

Många av de mest intressanta astronomiska objekten är sällsynta. Att till exempel leta efter små, men potentiellt farliga jordnära asteroider, eller de mest avlägsna kvasarerna kan vara som att leta efter nålar i en höstack. De stora teleskopen, som till exempel ESO:s VLT (Very Large Telescope) och NASA:s och ESA:s Hubbleteleskop, kan bara studera mycket små områden på himlen åt gången. VISTA och VST är istället designade för att fotografera stora områden både snabbt och med hög känslighet. De två teleskopen kommer att behöva upp till fem år för att genomföra nio noga planerade himmelskartläggningar. Dessa stora projekt kommer att producera enorma arkiv av bilder och kataloger som astronomer kommer att kunna dra nytta av i flera decennier framöver. Kartläggningsteleskopen kommer dessutom att vara centrala i utvecklingen och utnyttjandet av framtida observatorier som till exempel Extremely Large Telescope (ELT) och James Webb Space Telescope (JWST).

De vetenskapliga målen för kartläggningsprojekten omfattar många av de mest spännande frågorna inom modern astrofysik: Vad är till exempel den mörka energin? Hur kan vi bäst upptäcka och studera jordnära asteroider? Projekten kommer att utföras av stora forskarlag med astronomer från hela Europa. Vissa av studierna kommer att omfatta större delen av den sydliga himmelssfären, medan andra kommer att fokusera på mindre områden på himlen.

Intressanta objekt som upptäcks av teleskopen kommer att utgöra mål för mer detaljerade studier, både med grannteleskopen VLT och med andra teleskop på marken och i rymden. Kartläggningsteleskopen är placerade i varsin kupol nära VLT. De åtnjuter samma exceptionella observationsförhållanden och drivs med samma effektiva metoder.

Både VISTA och VST kommer att producera enorma mängder data – bilderna från VISTA och VST/OmegaCam har 67 respektive 268 megapixlar. De två kartläggningsteleskopen kommer att generera mycket mer data varje natt än alla de andra instrumenten på VLT tillsammans. Sammanlagt kommer data från VST och VISTA kräva mer än 100 terabyte lagringsplats varje år.

Mer om ESO:s kartläggningsteleskop