Meddelande

Åtgärder mot COVID-19 på ESO

9 mars 2020

Slutlig uppdatering (23 maj 2022):

Från och med 28 maj tillåter ESO åter allmänhetens besök på observatorierna i Chile efter två års nedstängning på grund av pandemin. För mer information se detta meddelande.

Uppdatering (9 maj 2022):

Vid ESO:s högkvarter i Garching arbetar nu personalen åter heltid, men vissa restriktioner på grund av COVID-19 kvarstår. Besökare är nu välkomna till högkvarteret. ESO Supernova planetarium och besökscenter håller öppet under de vanliga tiderna, med visningar av planetariet och utställningen. Allt sker under vissa restriktioner på grund av COVID-19.

Uppdatering (30 mars 2022):

Två år efter att aktiviteterna på ESO:s observatorier i Chile reducerades på grund av pandemin är de nu åter i full drift. Bemanningen vid Paranal, La Silla och APEX kommer inom kort att vara tillbaka på samma nivå som innan pandemin, med alla teleskop och instrument igång och besökande astronomer välkomna tillbaka. Vissa försiktighetsåtgärder kommer fortsatt att beaktas, som användning av ansiktsmask, god ventilation och att hålla avstånd.

Även publika besök på anläggningarna kommer snart att vara möjligt. Mer information om detta kommer senare.

Uppdatering (6 september 2021):

En ny fas i återgången till det normala inleddes denna vecka vid ESO:s högkvarter i Garching, där anställda nu arbetar deltid på plats.ESO Supernova Planetarium och besökscenter fortsätter hålla öppet och erbjuder planetarievisningar under strikta säkerhetsrutiner.

Även vid ESO:s observatorier i Chile har aktiviteten ökat de senaste veckorna. Vetenskapliga observationer sker vid Paranal, La SIlla och APEX, men med reducerad personalstyrka på plats. I Vitacura fortsätter personalen att delvis arbeta hemifrån.

Besök av allmänhet och media på ESO:s anläggningar i Chile och i Garching är ännu inte tillåtet.

 

Uppdatering (15 juni 2021):

ESO Supernova Planetarium och besökscenter i Garching, Tyskland, har nu börjat med planetarievisningar igen. För mer information och för att boka biljetter, se ESO Supernovas pressmeddelande.

I Chile har aktiviteterna på ESO:s observatorier reducerats för att minimera antalet personer på platserna. Med huvudstaden Santiago åter i lockdown kommer bara kritiska aktiviteter att ske på ESO:s kontor i VItacura och nästan all personal arbetar hemifrån.

 

Uppdatering (20 januari 2021):

Säkerhetsarrangemangen vid ESO:s anläggningar i Garching och Vitacura har förlängts till slutet av februari. Vid högkvarteret i Garching arbetar huvuddelen av den personal som kan hemifrån till 28 februari, medan ESO Supernova Planetarium och besökscenter kommer att vara stängt till åtminstone 14 februari. I Vitacura i Chile får högst 40% av personalen vara på plats samtidigt.

Vid ESO:s observatorier, Paranal, APEX och La Silla, fortsätter begränsade vetenskapliga observationer.

ALMA-observatoriet planerar att återuppta vetenskapliga observationer i mars. ALMA har också utlyst en ny möjlighet att söka observationstid, se ALMA-observatoriets webbplats.

 

Uppdatering (3 november 2020):

Vid ESO:s huvudkontor i Garching implementerades denna vecka en serie säkerhetsåtgärder i linje med Tysklands nya restriktioner för att begränsa spridningen av COVID-19. De flesta ESO-medarbetare arbetar nu hemifrån och ESO:s Supernova planetarium och besökscenter är stängt för besökare. Dessa säkerhetsåtgärder kommer att gälla till slutet av november.

I Chile har den positiva utvecklingen av pandemin gjort det möjligt för ESO att fortsätta begränsad forskning på La Silla, Paranal och APEX under strikta säkerhetsåtgärder. På Paranal observerar samtliga fyra huvudteleskop stjärnhimlen, vardera med ett aktivt vetenskapligt instrument.

Besök av allmänhet och media på ESO-observatorierna är fortfarande inte möjligt och kommer så förbli till årets slut. Detta gäller även vid den totala solförmörkelsen som är synlig från södra Chile i mitten av december.

Uppdatering (21 oktober 2020):

Starkt begränsade vetenskapliga observationer har nu återupptagits på ESO:s La Sillaobservatorium under strikta hälso- och säkerhetsföreskrifter. För tillfället kommer endast ett instrument, EFOSC2, på New Technology Telescope vara i drift och tillgängligt för astronomer via fjärrlänk.

Uppdatering (1 oktober 2020):

Ledningen för Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), där ESO är en partner, har i dag meddelat att den långa processen att återstarta antennsystemet har påbörjats med syfte att inleda vetenskapliga observationer under nästa år. För mer information se Joint ALMA Observatory announcement.

Uppdatering (18 september 2020):

Starkt begränsade vetenskapliga observationer har återupptagits på ESO:s Paranalobservatorium under strikta hälso- och säkerhetsföreskrifter. För mer information, Science operations restarted at Paranal following pause due to the pandemic.

Uppdatering (28 augusti 2020):

Efter en genomgång av pandemiläget och logistiska, tekniska och säkerhetsmässiga aspekter har ESO beslutat att återuppta vetenskapliga aktiviteter vid observatorierna i Chile under de kommande veckorna. Dessa begränsade observationer kommer att ske under strikt reglerade former för att säkerställa personalens hälsa. Paranal och APEX förväntas öppna 23 september, medan öppningsdatum för La Silla ännu är oklart. För ytterligare information hänvisas till det meddelande som gått ut till det vetenskapliga samfundet.

Uppdatering (3 augusti 2020):

ESO:s huvudkontor i Garching har nu personal på plats deltid under strikta restriktioner. ESO:s Supernova planetarium och besökscenter kommer att öppna för besökare den 5 augusti med omfattande hygienåtgärder. Besök på ESO:s huvudkontor är ännu inte tillåtet för allmänheten.

I Chile är läget oförändrat. ELT:s byggplats är fortfarande stängd. Personalen vid kontoret i Vitacura arbetar hemifrån och inga observationer sker vid ESO:s observatorier. 

Uppdatering (24 juni 2020):

Med sju positiva fall bland byggpersonalen har ACe Construction, som ansvarar för konstruktionen av ELT:s kupol och teleskop, beslutat att avbryta arbetet på Cerro Amazones tills vidare.

Uppdatering (19 juni 2020):

Många av de åtgärder som har vidtagits under de senaste månaderna fortsätter att gälla.

I Chile arbetar personalen i Vitacura på distans. Alla ESO:s observatorier förblir stängda och inga observationer utförs. Uppstartsprocedurer vetenskapliga observationer med begränsad personal kommer att sättas igång så snart det är möjligt. Varannan vecka sker en genomgång av läget för att utvärdera när uppstart är möjlig. Information om detta för astronomer finns tillgängligt på ESO science pages.

I Tyskland har personal börjat återgå till arbete på ESO:s högkvarter i Garching. Personal som inte är i karantän kan arbeta på kontoret på frivillig basis under kortare perioder. Inga besökare är tillåtna på anläggningen och ESO:s Supernova planetarium och besökscenter förblir stängt.

Uppstartsprocedurerna utvecklas och implementeras i linje med nationella hälso- och säkerhetsrekommendationer.

Uppdatering (9 april 2020):

ESO har beslutat att fortsätta med de åtgärder som har införts för att begränsa spridningen av COVID-19. Majoriteten av personalen i Tyskland och Chile bedriver fjärrarbete och obervatorierna hålls stängda. Alla transporter förutom de som sker på observatorierna för att underhålla teleskopen har ställts in. Inga besökare släpps in på ESO:s anläggningar, vilket även gäller ESO Supernova. 

Uppdatering (2 april):

Under förra veckan tömdes ESO:s observatorier på all icke nödvändig personal och vetenskapliga observationer har pausats. 

Uppdatering (20 mars):

Som en respons på den senaste tidens spridning av COVID-19 avslutas nu de pågående observationerna gradvis på ESO:s observatorier. På ESO:s observatorier (Paranal, La Silla och APEX) finns nu endast den tekniska personal kvar som krävs för att observatorierna och de som vistas där ska vara säkra.

Även Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), där ESO är en partner, avslutar nu alla vetenskapliga observationer.

Uppdatering (16 mars):

På ESO:s observatorier övergår man nu till observationer med minimal personalbesättning på plats. Övrig personal på ESO övergår till arbete hemifrån, både i Garching och i Santiago.

Ursprungligt meddelande (9 mars):

COVID-19 fortsätter att spridas över världen. ESO följer utvecklingen noga och vidtar åtgärder för att upprätthålla säkerheten för personal och besökare. Dessa åtgärder vidtas även om inga fall av COVID-19 har rapporterats från ESO:s anläggningar.

I Tyskland har ESO beslutat att stänga planetariet och konferenscentret ESO Supernova  under mars månad. Publika evenemang vid ESO:s huvudkontor i Garching har också ställts in, inklusive Girl's Day Event.

I Chile, där ESO:s observatorier och kontoret i Santiago är belägna, ställs besök från allmänheten på La Silla- och Paranalobservatorierna in tills vidare. Detta gäller även evenemang vid kontoret i Vintacura-Santiago, inklusive Öppet hus-dagen.

ESO arbetar också för att minimera resandet för personal och besökare, inklusive astronomer, och uppmanar deltagande på konferenser och möten på distans. Allteftersom situationen utvecklas kommer ESO att vidta lämpliga åtgärder för att minimera smittspridning och säkerställa allas goda hälsa.

Kontakter

Bárbara Ferreira 
ESO Public Information Officer 
Garching bei München, Germany 
Tel: +49 89 3200 6670 
Email: pio@eso.org

Francisco Rodríguez
ESO Chile Press Officer
Santiago, Chile
Tel: +56 2 2463 3151
Email: frrodrig@eso.org

Om meddelandet

ID:ann20010

Bilder

Aerial view of ESO Headquarters
Aerial view of ESO Headquarters
text på engelska