Lehdistötiedote

Uusi ulkomainen teleskooppi La Sillaan

TRAPPIST tähyää taivaalta eksoplaneettoja ja komeettoja

8. kesäkuuta 2010

ESOn La Sillan observatoriossa Chilessä on otettu käyttöön uusi robottiteleskooppi. Ylikulkevien planeettojen ja planetesimaalien tarkasteluun suunnitellulla pienellä TRAPPIST-teleskoopilla (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) tutkitaan planeettakuntia kahdella eri tavalla: etsimällä ja karakterisoimalla aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja (eksoplaneettoja) sekä tutkimalla aurinkoa kiertäviä komeettoja. 60-senttistä teleskooppia ohjataan valvomosta, joka sijaitsee 12 000 kilometrin päässä Liègessä Belgiassa.

TRAPPIST-projektin kahdella teemalla on tärkeä merkitys astrobiologialle, monitieteiselle nousevalle tutkimusalalle, joka tutkii elämän syntyä ja leviämistä maailmankaikkeudessa”, selittää eksoplaneettatutkimuksesta vastaava Michaël Gillon.

Maankaltaiset planeetat ovat ilmeinen kohde, kun etsitään elämää aurinkokunnan ulkopuolelta. Komeetoilla puolestaan arvellaan olleen tärkeä rooli elämän syntymisessä ja kehittymisessä planeetallamme”, lisää hankkeen komeettatutkimusta johtava tutkijakollega Emmanuël Jehin.

TRAPPIST paikallistaa ja karakterisoi eksoplaneettoja tekemällä suurtarkkuusmittauksia kirkkausvaihteluista, joiden syynä saattaa olla eksoplaneetan ylikulku. Tähden havaittu kirkkaus himmenee hieman ylikulun aikana, sillä planeetta peittää tällöin osan emotähtensä valosta. Mitä suurempi planeetta on kyseessä, sitä enemmän valoa se peittää ja sitä enemmän emotähden kirkkaus himmenee [1].
 
Atacaman autiomaan laitamilla sijaitseva ESOn La Sillan observatorio on kiistatta yksi maailman parhaista havaintopaikoista. Koska sinne on jo sijoitettu kaksi erinomaista eksoplaneettojen paikallistajaa, ei robottiteleskoopille voisi kuvitella parempaa asennuspaikkaa”, Gillon jatkaa.

TRAPPIST-hankkeen tähtitieteilijät tekevät tiivistä yhteistyötä La Sillassa sijaitsevaan 3,6-metriseen teleskooppiin liitetyn HARPS-instrumentin ja niin ikään La Sillassa sijaitsevaan sveitsiläiseen 1,2-metriseen Leonhard Euler -teleskooppiin liitetyn CORALIE-instrumentin käytöstä vastaavien tiimien kanssa. TRAPPIST on Liègen yliopiston ja Geneven observatorion yhteistyöhanke. Teleskooppi asennettiin rakennukseen, jossa aiemmin sijaitsi sveitsiläinen T70-teleskooppi. Projekti pysyi yhteistyön ansiosta hyvin aikataulussa. Päätöksenteosta käyttöönottoon kului kaikkiaan vain kaksi vuotta.

TRAPPIST-teleskooppia käytetään myös eteläisen taivaan komeettojen tutkimiseen. Teleskooppiin on tätä varten liitetty suuret ja laadukkaat komeettasuotimet. Niiden avulla tähtitieteilijät voivat tutkia yhtäjaksoisesti ja yksityiskohtaisesti, kuinka komeetoista purkautuu erityyppisiä molekyylejä niiden kiertäessä aurinkoa.

Komeettoja havaitaan joka vuosi kymmenittäin, joten saamme käyttöömme ainutlaatuisen aineiston, joka antaa komeetoista tärkeää uutta tietoa”, Jehin toteaa.

TRAPPIST on kevyt, 60-senttinen robottiteleskooppi, joka täysin automatisoituna tutkii tähtitaivasta erittäin tarkasti ja nopeasti. Havainnointiohjelma laaditaan ennalta valmiiksi, minkä jälkeen teleskooppi voi tehdä havaintoja koko yön ilman valvontaa. Sääasema seuraa säätilaa jatkuvasti ja sulkee tarvittaessa kupolin.

Lisähuomiot

[1] Planeetan ylikulku tapahtuu, kun taivaankappale kulkee emotähtensä editse ja himmentää osan tähden valosta. Tällainen pimennys muuttaa tähden näennäiskirkkautta, minkä perusteella voidaan laskea planeetan läpimitta. Kun laskelmiin yhdistetään säteisnopeusmittaukset, pystytään päättelemään myös planeetan massa ja tiheys.

Lisätietoa

TRAPPIST (TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope) on Liègen yliopiston astrofysiikan, geofysiikan ja oseanografian laitoksen vetämä hanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Geneven observatorion kanssa. TRAPPIST-hankkeen on suurimmaksi osaksi rahoittanut Belgian tieteellisen tutkimuksen rahasto FNRS. Rahoitukseen on lisäksi osallistunut Sveitsin kansallinen tiedesäätiö SNF.

Tutkimusryhmään kuuluvat Emmanuël Jehin, Michaël Gillon, Pierre Magain, Virginie Chantry, Jean Manfroid ja Damien Hutsemékers (Liègen yliopisto, Belgia) sekä Didier Queloz ja Stéphane Udry (Geneven observatorio, Sveitsi).

Teleskoopin nimi TRAPPIST valittiin korostamaan hankkeen belgialaisia juuria. Trappistioluet tunnetaan kaikkialla maailmassa, ja suurin osa niistä valmistetaan Belgiassa. Ne maistuvat myös tutkimusryhmäläisille!

Linkit

Yhteystiedot

Emmanuël Jehin
University of Liège
Liège, Belgium
Puh.: +32 4 366 97 26
Sähköposti: ejehin@ulg.ac.be

Didier Queloz
Geneva Observatory, University of Geneva
Geneva, Switzerland
Puh.: +41 22 379 2477
Sähköposti: didier.queloz@unige.ch

Henri Boffin
ESO, La Silla Paranal and E-ELT Press Officer
Garching, Germany
Puh.: +49 89 3200 6222
Matkapuhelin: +49 174 515 43 24
Sähköposti: hboffin@eso.org

Michaël Gillon
University of Liège
Liège, Belgium
Puh.: +32 4 366 97 43
Sähköposti: michael.gillon@ulg.ac.be

Pierre Magain
University of Liège
Liège, Belgium
Puh.: +32 4 366 97 43
Sähköposti: pierre.magain@ulg.ac.be

Pasi Nurmi (Lehdistön yhteyshenkilö Suomi)
ESO Science Outreach Network ja University of Turku
Turku, Finland
Puh.: +358 29 4504 358
Sähköposti: eson-finland@eso.org

Connect with ESO on social media

Tämä on ESO:n lehdistötiedotteen käännös eso1023.

Tiedotteesta

Tiedote nr.:eso1023fi
Nimi:30 Doradus, NGC 2070, Tarantula Nebula
Tyyppi:Local Universe : Nebula : Appearance : Emission : H II Region
Facility:TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope–South

Kuvat

TRAPPIST–South first light image of the Tarantula Nebula
TRAPPIST–South first light image of the Tarantula Nebula
Englanniksi
The TRAPPIST–south telescope at La Silla
The TRAPPIST–south telescope at La Silla
Englanniksi
TRAPPIST first light image of Omega Centauri
TRAPPIST first light image of Omega Centauri
Englanniksi
TRAPPIST first light image of the spiral galaxy Messier 83
TRAPPIST first light image of the spiral galaxy Messier 83
Englanniksi
TRAPPIST–South at La Silla
TRAPPIST–South at La Silla
Englanniksi
Light curve of exoplanet WASP-19b
Light curve of exoplanet WASP-19b
Englanniksi