Pressmeddelande

Ny kamera på APEX studerar ofödda stjärnor

25 september 2013

Ett nytt instrument som kallas ArTeMiS har med framgång installerats på APEX – Atacama Pathfinder Experiment. APEX är ett 12-metersteleskop som ligger på hög höjd i Atacamaöknen, och som observerar millimeter och submillimetervågor – mellan infrarött ljus och radiovågor i det elektromagnetiska spektret – ett värdefullt redskap som låter astronomerna kika in i universums kallaste områden. Den nya kameran har redan tagit en spektakulär och detaljerad bild på nebulosan NGC 6334, även känd som Kattassnebulosan.

ArTeMiS är en ny kamera för submillimeterljus med brett synfält som kommer att bli ett viktigt tillskott till APEX instrumentpark, och ge upphov till känsligare och mer detaljerade observationer [1]. Själva detektorerna hos ArTeMiS fungerar mer som en ccd-kamera än hos tidigare generationer kameror. Därför kommer det att gå mycket fortare att göra stora kartor över himlen, och kartorna kommer dessutom att ha fler pixlar.  

Teamet [2] som installerade ArTeMiS fick kämpa emot extrema väderförhållanden för att slutföra uppdraget. Starkt snöfall på Chajnantorplatån begravde i princip teleskopets kontrollbyggnad. Med hjälp från ALMA:s Operations Support Facility och APEX transporterade teamet lådorna som innehöll ArTeMiS via en provisorisk väg för att undvika snödrivorna, och kunde sedan installera instrumentet, manövrera kryostaten till sin position, och sätta fast den.  

För att testa att instrumentet fungerade fick teamet vänta in mycket torra väderförhållanden eftersom submillimetervågorna som APEX observerar till största delen absorberas av vattenånga i atmosfären. Men då tiden var inne kunde man göra framgångrika testobservationer. Efter dessa tester och validering av resultaten, användes också ArTeMiS för flera vetenskapliga projekt. Ett av målen var Kattassnebulosan, även känd som NGC 6334 (och på engelska Cat's Paw Nebula), ett område där stjärnor håller på att bildas i den sydliga stjärnbilden Skorpionen. Den nya bilden från ArTeMiS är klart skarpare än tidigare tagna bilder av APEX av samma område.  

Testerna av ArTeMiS fortsätter och kameran kommer snart att skickas tillbaka till Saclay i Frankrike där man ska installera ytterligare detektorer i instrumentet. Hela teamet är redan väldigt glada över resultaten från dessa inledande observationer, vilka är en underbar belöning för många års hårt arbete och som inte kunde ha uppnåtts utan hjälp och stöd från personalen vid APEX.

Noter

[1] ArTeMiS står för: Architectures de bolomètres pour des Télescopes à grand champ de vue dans le domaine sub-Millimétrique au Sol (ungefär: Bolometerkamera för vidvinkelobservationer av submillimetervågor på markbaserade teleskop). 

[2] Teamet från CEA består av Philippe André, Laurent Clerc, Cyrille Delisle, Eric Doumayrou, Didier Dubreuil, Pascal Gallais, Yannick Le Pennec, Michel Lortholary, Jérôme Martignac, Vincent Revéret, Michel Talvard och François Visticot.

Mer information

APEX är ett samarbetsprojekt mellan Max Planck Institut für Radioastronomie (MPIfR), Onsala rymdobservatorium (OSO) och ESO. ESO ansvarar för driften.

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av det europeiska extremt stora 39 metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”. 

Länkar

Kontakter

Michel Talvard
Project Manager for ArTeMiS / CEA
Saclay, France
Tel: +33 1 6908 8352
E-post: michel.talvard@cea.fr

Carlos De Breuck
ESO APEX Project Manager
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6613
E-post: cdebreuc@eso.org

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1341 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1341sv
Namn:NGC 6334
Typ:Milky Way : Nebula : Type : Star Formation
Unspecified : Technology : Observatory : Instrument
Facility:Atacama Pathfinder Experiment, Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy

Bilder

Stjärnbildningsområdet Cat’s Paw Nebula genom ArTeMiS:s ögon
Stjärnbildningsområdet Cat’s Paw Nebula genom ArTeMiS:s ögon
ArTeMiS kryostat på plats i APEX-teleskopet
ArTeMiS kryostat på plats i APEX-teleskopet
Hårda väderförhållanden vid APEX kontrollbyggnad
Hårda väderförhållanden vid APEX kontrollbyggnad
Stjärnbarnkammaren NGC 6334 i stjärnbilden Skorpionen
Stjärnbarnkammaren NGC 6334 i stjärnbilden Skorpionen

Videor

Zooma in mot ArTeMiS bild av NGC 6334
Zooma in mot ArTeMiS bild av NGC 6334
Jämförelse mellan VISTA:s infraröda och ArTeMiS submillimeterbild av NGC 6334
Jämförelse mellan VISTA:s infraröda och ArTeMiS submillimeterbild av NGC 6334