Pressmeddelande

ESO:s högkvarter byggs ut

4 april 2012

ESO har låtit arkitektbyrån Auer+Weber formge en utbyggnad till sitt högkvarter i Garching i Tyskland. Den nya byggnaden har en innovativ stil och kommer att inhysa ESO:s växande personalstyrka. Det är också den plats där ESO:s nya ambitiösa projekt, till exempel E-ELT, kommer att utvecklas, Bygget förväntas vara färdigt i slutet av 2013 och kommer att vara ett viktigt bidrag till forskningscampuset i Garching.

Under de senaste 50 åren har ESO:s förstklassiga teleskop och forskning gjort att Europa ligger i framkant inom astronomi i världen. Dess framsynthet, kombinerat med noggrann planering och världsledande teknologi, möjliggjorde VLT, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus. ESO planerar och bygger nu nästa generations teleskop. Tillsammans med sina internationella samarbetspartners byggs ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), det största och mest avancerade teleskopet av sin sort. ESO:s nästa ambitiösa projekt är att bygga E-ELT, det Europeiska Extremely Large Telescope, vilket med sin 39,3 meters spegel kommer att bli världens största öga mot himlen.

Samtidigt har ESO utökats till 15 medlemsstater, och blivit världens mest produktiva markbaserade observatorium. En direkt konsekvens av detta är att totalt 740 personer arbetar vid högkvarteret i Garching utanför München i Tyskland, samt på tre platser i Chile.

ESO:s nuvarande högkvarter byggdes 1980 för att ersätta de dåvarande kontoren vid CERN, där ESO:s stab uppgick till bara 40 medarbetare. Sent under 1980-talet byggdes en femte våning till för att inhysa den växande skaran av anställda. Två decennier senare har även den platsen visat sig vara otillräcklig. ESO har hyrt kontorsplats från grannen Max Planck-Institutet för att hysa de nästan 500 anställda som arbetar i Garching. Man har även satt upp temporära kontor utanför huvudbyggnaden för att förenkla utbyte mellan avdelningar.

Med de anställda i temporära kontor och projektteam som var spridda över campus, blev en utbyggnad av ESO:s huvudbyggnad nödvändig. ESO:s råd bestämde sig för att undersöka olika sätt att utöka kontorskapaciteten vid sitt högkvarter. En arkitekttävling ledde till flera förslag och till slut valde rådet en design av byrån Auer+Weber. De var även ansvariga för designen av det prisbelönta forskarhotellet vid Paranalobservatoriet i Chile, där delar av James Bond filmen Quantum of Solace utspelar sig. Som totalentreprenör ritade Auer+Weber byggnaden och projekterade bygget som nu kommer att utföras av byggnadskontraktinnehavaren Bam Deutschland AG.

Tim de Zeeuw är ESO:s generaldirektör.

- Uppförandet av den nya byggnaden är en viktig milstolpe i ESO:s historia som kommer att göra det möjligt för oss att arbeta ännu mer effektivt emot vårt mål att bygga och driva infrastruktur för astronomi i världsklass. Samtidigt kommer möjligheten att ha alla våra medarbetare i Garching på samma plats att ge oss en stark identitetskänsla, säger han.

Utformningen av den nya byggnaden följer den nuvarande då de delar samma krökta form. Den kommer innehålla en kontorsbyggnad, en teknisk byggnad samt en övertäckt bro som kopplar samman det nya huset med och det gamla högkvarteret. Formgivningen drar nytta av naturliga ljuskällor och innehåller två gårdsplaner. Båda de nya byggnaderna har fått beteckningen “gröna hus”.

Den nya teknik- och kontorsbyggnaden har en yta på 18 700 kvadratmeter, en fördubbling av den tidigare ytan.

Den tekniska byggnaden är formad som en cylinder vars diameter nästan matchar den hos spegeln för E-ELT, 39,3 meter. Den ska bli ett fokus för vetenskapliga och teknologiska genombrott och har potential att främja högteknologisk industri i Bayern. Det är här ESO:s mest avancerade instrument kommer att utvecklas, byggas, monteras, testas och uppgraderas. Med en yta på 2900 kvadratmeter kommer den tekniska byggnaden också att vara värd för ett av världens största datorarkiv för astronomiska data.

Byggstarten var i januari 2012 och den nya byggnaden förväntas stå färdig emot slutet av 2013.

Mer information

År 2012 är det 50 år sedan Europeiska sydobservatoriet (ESO) grundades. ESO är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklass för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium
Sverige
Tel: 031 772 5500
Mobil: 070 493 3114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Christoph Haupt
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6310
E-post: chaupt@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head, ESO education and Public Outreach Department
Garching bei München, Germany
Tel: +49-89-3200-6761
Mobil: +49-173-3872-621
E-post: lars@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1215 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1215sv
Namn:ESO HQ Garching
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Facility
Facility:Other

Bilder

Arkitektens bild av utbyggnaden till ESO:s nya högkvarter (dagtid)
Arkitektens bild av utbyggnaden till ESO:s nya högkvarter (dagtid)
Arkitektens bild av utbyggnaden till ESO:s nya högkvarter (nattetid)
Arkitektens bild av utbyggnaden till ESO:s nya högkvarter (nattetid)
ESO:s högkvarter byggs ut
ESO:s högkvarter byggs ut
Utbyggnaden av ESO:s högkvarter - ritningar
Utbyggnaden av ESO:s högkvarter - ritningar
Arkitektens bild av utbyggnaden till ESO:s nya högkvarter (inomhus)
Arkitektens bild av utbyggnaden till ESO:s nya högkvarter (inomhus)
Arkitektens bild av utbyggnaden till ESO:s nya högkvarter (kvällsvy)
Arkitektens bild av utbyggnaden till ESO:s nya högkvarter (kvällsvy)