Pressmeddelande

Närgångna galaxer

VST fångar krockar i en ung galaxhop

7 mars 2012

ESO: kartläggningsteleskop VST, som ligger vid Paranalobservatoriet i Chile, har avbildat en fascinerande samling av växelverkande galaxer i stjärnbilden Herkules. För det nya kraftfulla teleskopet VST och dess kamera OmegaCAM tog det mindre än tre timmar att ta denna otroligt skarpa bild. Bilden visar upp VST:s förmåga att utforska vårt kosmiska närområde.

Galaxhopen i Herkules (som också kallas Abell 2151) är en samling galaxer som ligger ungefär 500 miljoner ljusår från oss i stjärnbilden Herkules. Den är olik andra närliggande galaxsamlingar på många sätt. Den har en ganska oregelbunden form och innehåller många olika galaxtyper, speciellt unga spiralgalaxer där stjärnor föds i hög takt. Däremot tycks den inte innehålla en enda elliptiska jättegalax.

Den här nya bilden är tagen med teleskopet VST, som är det nyaste tillskottet till ESO:s Paranalobservatorium i Chile (eso1119). VST är ett kartläggningsteleskop som med 286-megapixelkameran OmegaCAM tar bilder som täcker väldigt stora delar av himlen. I vanliga fall är det bara mindre teleskop som kan få plats med så stora objekt i en och samma bild. VST kombinerar vidvinkelperspektivet med en mycket skarp syn, tack vare de utmärkta observationsförhållanden på Paranal, och kan därför samtidigt ta både skarpa och djupa bilder.

Över hela bilden syns närgångna galaxpar som var för sig är på väg att smälta samman och bli en enda, större galax. Mängden växelverkande galaxer samt alla gasrika spiralgalaxer, gör att galaxerna i Herkuleshopen tillsammans påminner om galaxerna i det tidiga universum [1]. Just därför tror astronomerna att Herkuleshopen är en ganska ung galaxhop. Denna livliga och dynamiska galaxsvärm kommer så småningom att mogna och bli mer lik de äldre galaxhoparna som finns i vår närhet.

Galaxhopar bildas när gravitationskraften drar samman mindre galaxgrupper. När de kommer närmare varandra blir galaxhopen mer kompakt och rund. Samtidigt kommer de individuella galaxerna närmare varandra och många börjar växelverka. Även om spiralgalaxer är vanligast i de ursprungliga grupperna gör kollisionerna mellan dem att spiralstrukturen förstörs. Deras gas och stoft rivs ut och allt färre nya stjärnor kan bildas. De flesta galaxerna i en äldre galaxhop är därför elliptiska eller oregelbundna till formen. I mitten av dessa äldre hopar finns ofta en eller två stora elliptiska galaxer består till huvudsak av gamla stjärnor och som bildats genom att mindre galaxer har gått samman.

Astronomer tror att Herkuleshopen består av åtminstone tre mindre hopar och grupper som håller på att samlas ihop till en större struktur. Dessutom håller hela galaxhopen på att gå samman med andra hopar och bilda en så kallad superhop. Dessa gigantiska galaxsvärmar är bland de största strukturerna i universum. VST och OmegaCAM, med deras skarpa vidvinkelsyn, är perfekta för att studera galaxhoparnas okända utkanter. Det är i dessa områden man kan se effekterna av hur galaxhoparna slås ihop, en process som forskarna ännu inte förstår.

Den här vackra bilden visar inte bara galaxerna i Herkuleshopen. Här syns även många ljussvaga och suddiga prickar i bakgrunden, som är galaxer som ligger mycket längre bort. I förgrunden, mycket närmare oss, syns flera ljusstarka stjärnor. Även några asteroider har lämnat korta spår på bilden då de rört sig långsamt under exponeringarna.

Noter

[1] Vi ser avlägsna objekt i universum som de såg ut då de var mycket yngre, eftersom det tar många miljarder år för ljuset från dem att nå oss.

Mer information

VST är en gemensam satsning mellan INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte i Neapel, Italien, och ESO. INAF har konstruerat och byggt teleskopet i samarbete med ledande italienska industriföretag. ESO var ansvarigt för höljet samt markarbetet på plats. VST:s kamera, OmegaCAM, är konstruerad och byggd av ett konsortium som består av forskningsinstitut i Nederländerna, Tyskland och Italien, med betydande bidrag från ESO. Teleskopet drivs av ESO, som dessutom ansvarar för att distribuera och arkivera data från teleskopet.

År 2012 är det 50 år sedan Europeiska sydobservatoriet (ESO) grundades. ESO är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av ett europeiskt extremt stort teleskop i 40-metersklass för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Richard Hook
ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1211 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1211sv
Namn:Abell 2151
Typ:Local Universe : Galaxy : Grouping : Cluster
Facility:VLT Survey Telescope
Instruments:OmegaCAM

Bilder

VST-bild av galaxhopen i Herkules
VST-bild av galaxhopen i Herkules
Höjdpunkter i VST-bilden av Herkuleshopen
Höjdpunkter i VST-bilden av Herkuleshopen
Karta som visar positionen för Herkuleshopen
Karta som visar positionen för Herkuleshopen
Vidvinkelbild av Herkuleshopen
Vidvinkelbild av Herkuleshopen

Videor

Inzoomning på Herkuleshopen
Inzoomning på Herkuleshopen
Panorering över galaxhopen i Herkules
Panorering över galaxhopen i Herkules