Pressmeddelande

Platsen vald för E-ELT:

Världens största teleskop ska byggas vid Armazones i Chile

26 april 2010

Den 26 april 2010 valdes Cerro Armazones som plats för det planerade 42-meters European Extremely Large Telescope (E-ELT). Beslutet fattades av ESO:s råd. Berget Cerro Armazones, 3060 meter över havet, ligger i den centrala delen av Chiles Atacamaöken, 13 mil söder om staden Antofagasta och bara 20 kilometer från Cerro Paranal, berget som är hem till ESO:s VLT (Very Large Teleskop).

- Det här är en mycket viktig milstolpe. Det gör det möjligt för oss att fastställa baslinjen för designen i det här mycket ambitiösa projektet, som kommer att innebära en enorm framflyttning för den astronomiska kunskapen, säger Tim de Zeeuw som är generaldirektör för ESO. Jag vill tacka platsurvalsteamet för deras oerhört stora arbete under de senaste åren.

Att bygga ett europeiskt extremt stort teleskop för synligt och infrarött ljus (E-ELT) med en primärspegel på 42 meters diameter blir alltså nästa steget för ESO. E-ELT blir ”världens största öga mot himlen” och det enda teleskopet i sitt slag i världen. E-ELT kommer att angripa många av de mest pressande olösta frågorna inom astronomin. Dessutom kan det komma att göra revolution i vår syn på universum på ett liknande sätt som Galileis teleskop för 400 år sedan. Slutgiltigt grönt ljus för byggandet väntas i slutet av 2010, med driftstart planerad till 2018.  

Beslutet om platsen för E-ELT fattades av ESO:s råd, som är organisationens högsta beslutande organ och som utgörs av representanter från ESO:s fjorton medlemsländer. Det är grundat på en omfattande meteorologisk undersökning som har tagit flera år att genomföra. Den största delen av de mätdata som samlats under platsurvalsundersökningen kommer att göras offentligt under 2010.

Flera faktorer behövde beaktas i processen som ledde till valet av platsen för teleskop. Till exempel är antalet klara nätter, mängden vattenånga och atmosfärens stabilitet (så kallad ”seeing”) alla mycket viktiga, men även andra parametrar togs med i beräkning, såsom kostnader för byggandet och drift, samt synergier med driften av andra viktiga anläggningar (VLT/VLTI, VISTA, VST, ALMA och SKA, med flera).

I mars 2010 fick ESO:s råd en preliminär rapport som innehöll de viktigaste slutsatserna som dragits av den rådgivande kommittén som utrett valet av platsen för E-ELT [1]. Rapporten bekräftade att samtliga platser som ingick i den slutgiltiga kortlistan (Armazones, Ventarrones, Tolonchar och Vizcachas i Chile, samt La Palma i Spanien) har mycket bra förhållanden för astronomiska observationer, var och en med egna styrkor. Den tekniska rapporten drog slutsatsen att Cerro Armazones nära Paranal framstod som den bästa platsen. Detta på grund av att den har en bra himmelskvalité enligt samtliga faktorer som tagits med i beräkning. Dessutom kan det drivas på ett integrerat sätt tillsammans med ESO:s Paranalobservatorium. Cerro Armazones och Paranal delar de samma utmärkta förhållanden för astronomiska observationer, med fler än 320 stjärnklara nätter om året.

Platsurvalskommitténs mycket tydliga rekommendationer samt alla andra relevanta aspekter, framför allt platsens vetenskapliga kvalitet, har nu tagits med i beaktning nu när ESO-rådet har godkänt valet av Cerro Armazones som platsen för E-ELT [2].

Tim de Zeeuw tillägger:
- När man kombinerar E-ELT:s omdanande vetenskapliga förmågor med det redan oerhört kraftfulla och integrerade observatoriet VLT garanterar detta långt in i framtiden Paranals plats som det mest avancerade observatorium i världen för synligt och infrarött ljus. Detta stärker än mer ESO:s position som den världsledande organisationen för markbaserad astronomi. 

Inför valet av Cerro Armazones som den framtida platsen för E-ELT och för att underlätta och stödja projektet, har den chilenska regeringen kommit överens om att donera ett större landområde som angränsar till ESO:s egendomar vid Paranal och där Armazones ingår. Därmed säkras att platsen kan skönjas även framöver från alla negativa påverkningar, framför allt ljusföroreningar och gruvdrift.

Noter

[1] Den oberoende kommittén med ansvar för att välja platsen för E-ELT (Site Selection Advisory Committee, SSAC) har i detalj granskat ett flertal möjliga platser över hela världen. Liknande satsningar har även gjorts av motsvarande team för USA:s teleskop TMT (Thirty-Meter Telescope). För effektivitetens skull studerades inte platserna som ingick i TMT-teamets urval av möjliga platser (alla i Nord- och Sydamerika) av SSAC, då TMT-teamet delade sina data med SSAC. Två av platserna på kortlistan, bland dem Armazones, ingick i TMT-listan.

[2] ESO-rådets resolution lyder som följer:
Resolution of ESO Council on the Baseline Site for the E-ELT
Recognising

  • the very clear recommendation from the Site Selection Advisory Committee that the E-ELT should be located on Cerro Armazones in Northern Chile
  • the considerable scientific synergy that would result between the E-ELT and future facilities in the Southern Hemisphere, most notably ALMA and SKA
  • the operational and scientific synergies with Paranal that would result

and expressing its warmest appreciation for

  • the very generous offers from Spain and Chile to host the E-ELT
  • the very considerable contributions to the quality and depth of the discussion on the siting of the E-ELT made by Chile and Spain in the course of developing their offers;

Council has concluded that the overriding driver for the decision on the location of the E-ELT should be the scientific quality of the site. The scientific qualities of Cerro Armazones and the positive impact that locating the E-ELT there will have on the future scientific leadership of ESO are sufficiently compelling to outweigh the very substantial offer made by Spain.

Council has therefore resolved to approve the recommendation of the Director General to adopt Cerro Armazones in Chile as the baseline site for the E-ELT.

Council noted that this decision is essential for the completion of the construction proposal for decision at a later date.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta mellanstatliga organisation för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 14 länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av kraftfulla markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra viktiga vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal driver ESO Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och VISTA, det största kartläggningsteleskopet. ESO är den europeiska partnern i ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming
Kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Tel: 070 49 33 114
E-post: robert@astro.su.se

Tim de Zeeuw
ESO Director General
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6226
E-post: ikreutle@eso.org

Massimo Tarenghi
ESO Representative in Chile
Santiago, Chile
Tel: +56 2 463 3143
E-post: mtarengh@eso.org

Roberto Gilmozzi
E-ELT Principal Investigator
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6667
E-post: rgilmozz@eso.org

Lars Lindberg Christensen
Head ESO education and Public Outreach Department
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6761
Mobil: +49 173 38 72 621
E-post: lars@eso.org

Henri Boffin
ESO La Silla-Paranal/E-ELT Press Officer
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6222
Mobil: +49 174 515 43 24
E-post: hboffin@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1018 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1018sv
Namn:Cerro Armazones
Typ:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

Cerro Armazones night-time panorama*
Cerro Armazones night-time panorama*
text på engelska
Cerro Armazones at night
Cerro Armazones at night
text på engelska
Cerro Armazones
Cerro Armazones
text på engelska
Cerro Paranal and Cerro Armazones in Chile
Cerro Paranal and Cerro Armazones in Chile
text på engelska
Site testing at Cerro Armazones
Site testing at Cerro Armazones
text på engelska
Cerro Armazones at night
Cerro Armazones at night
text på engelska
Site testing at Cerro Armazones
Site testing at Cerro Armazones
text på engelska
View from Cerro Armazones
View from Cerro Armazones
text på engelska
Sun and Moon on Armazones
Sun and Moon on Armazones
text på engelska
Cerro Armazones - site of the future E-ELT
Cerro Armazones - site of the future E-ELT
text på engelska
Cerro Armazones at sunset
Cerro Armazones at sunset
text på engelska

Videor

ESOcast 16: E-ELT Site Chosen
ESOcast 16: E-ELT Site Chosen
text på engelska
Video News Release 30: E-ELT Site Chosen (eso1018b)
Video News Release 30: E-ELT Site Chosen (eso1018b)
text på engelska
Night-Time Time-lapse at Cerro Armazones
Night-Time Time-lapse at Cerro Armazones
text på engelska
Site testing on Cerro Armazones
Site testing on Cerro Armazones
text på engelska
Milky Way Above Cerro Armazones
Milky Way Above Cerro Armazones
text på engelska
Night over Cerro Armazones
Night over Cerro Armazones
text på engelska