Wydarzenia, wystawy i kampanie

Oprócz przekazywania mediom i społeczeństwu ważnych wiadomości za pomocą komunikatów prasowychzdjęć prasowych i materiałów multimedialnych, ESO organizuje czasem także konferencje prasowe, specjalne akcje i wystawy związane z astronomicznymi zjawiskami, a także seminaria popularnonaukowe.

Przykładami takich wydarzeń są Dni Otwarte, spotkania dla wymiany informacji i zacieśnienia współpracy pomiędzy ESO, a partnerami w przemyśle, konferencje prasowe na temat istotnych odkryć naukowych lub osiągnięć technologicznych. Informacje o przyszłych i wcześniejszych wydarzeniach można znaleźć na odpowiednich stronach, dostępnych poniżej.