Relaties met de Industrie

ESO's wetenschappers en technici werken actief samen met hun collega's uit de Europese industrie en van andere Europese onderzoeksinstellingen om belangrijke technologieën voor de toekomst te ontwikkelen. Sterker nog, de Europese industrie speelt een cruciale rol bij de realisatie van ESO-projecten. Zonder de actieve en enthousiaste medewerking van commerciële partners uit alle lidstaten en Chili, zouden zulke projecten niet mogelijk zijn. Technologieoverdracht vergroot de waarde van ESO's onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten voor de samenleving als geheel, en die in de ESO-lidstaten in het bijzonder.

Sommige van deze activiteiten hebben betrekking op nieuwe optomechanische en opto-elektronische systemen en uiterst nauwkeurige aansturingssystemen voor zware apparatuur. Andere hebben te maken met hardware en software voor complexe telescopen en instrumenten, mathematisch geavanceerde beeldanalyse en de optimale verwerking en archivering van extreem grote hoeveelheden gegevens. ESO heeft de revolutionaire 'actieve optiek' ontwikkeld en speelde ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van 'adaptieve optiek' voor civiele toepassingen. AO-systemen zijn niet alleen van cruciaal belang voor toekomstige telescopen, maar worden nu overal in de optische techniek toegepast. Zo worden golffrontsensors tegenwoordig ook gebruikt bij laseroperaties aan het oog.

Ook op het terrein van technologieontwikkeling houdt ESO nauw contact met vele onderzoeksgroepen van universitaire instituten in de lidstaten en daarbuiten. Op die manier zijn astronomen uit de lidstaten sterk betrokken bij het plannen en realiseren van de wetenschappelijke instrumenten voor de VLT/VLTI en voor andere bestaande en toekomstige telescopen. Instrumentontwikkeling biedt belangrijke kansen aan nationale onderzoeksscholen en trekt vele jonge wetenschappers en technici aan.