Zaken doen met ESO

Samenwerking met de industrie

ESO werkt samen met de industrie om projecten uit te voeren en instrumenten en telescopen te bouwen, zoals de ELT – de grootste telescoop ter wereld die de komende jaren zal worden gerealiseerd.

De samenwerking tussen ESO en de industrie is erop gericht om de meest optimale resultaten te bereiken, terwijl de kosten binnen de perken blijven. Om de meest geschikte toeleveranciers voor de uitvoering van ESO-projecten te selecteren, heeft ESO een inkoopbeleid opgesteld, gebaseerd op de beginselen van openbare aanbesteding, non-discriminatie, transparantie, verantwoordelijkheid, billijkheid, economie en efficiëntie.

Ook de financiële regels van ESO maken deel uit van dit kader. Het aanbestedingsproces dient waar mogelijk in concurrentie en binnen de ESO-lidstaten te worden uitgevoerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen worden aanbestedingen, prijsaanvragen en informatieverzoeken gericht aan bedrijven in niet-ESO-lidstaten.

De potentiële deelnemers aan het aanbestedingsproces worden meestal geselecteerd op basis van de leveranciersdatabase van ESO, de kennis van de ESO-inkoopafdeling, en informatie van Industrial Liaison Officers. Ook kunnen partijen worden geselecteerd die zelf hun belangstelling bij ESO hebben aangegeven.

Aan het einde van de aanbestedingsprocedure wordt een contract toegekend aan de laagste prijsaanbieder die technisch en bestuurlijk voldoet.

Voor meer informatie, zie deze ESO-brochure.

Samenwerking met instituten

Wanneer een project een brede wetenschappelijke reikwijdte heeft, streeft ESO naar samenwerking met andere wetenschappelijke instituten binnen de lidstaten (slechts bij uitzondering daarbuiten). Met wetenschappelijke instituten bedoelen we hoofdzakelijk publieke non-profitinstellingen, zoals onderzoeksinstituten, universiteiten en sterrenwachten. Het bijzondere van dit soort samenwerking is dat het samenwerkende instituut (of consortium van instituten) in ruil voor de inspanning geen betaling van ESO ontvangt, maar een hoeveelheid waarneemtijd

De tijd om waarnemingen te doen met ESO-instrumenten is evenredig met de omvang van de inspanning die het instituut levert. Indien bij een project hardware wordt aangeschaft, kunnen in overleg de kosten door ESO worden gedragen of worden gedeeld met het instituut.

Voorafgaand aan de selectie van het instituut wordt de volgende procedure gevolgd. Het proces begint met de vooraankondiging op de ESO-website van een oproep tot het indienen van voorstellen. Instituten kunnen hiermee hun belangstelling voor een samenwerking bekendmaken en verzoeken op de verzendlijst te worden geplaatst van de desbetreffende door ESO uit te zetten oproep.

De oproep tot het indienen van voorstellen (die vaak voorafgegaan wordt door een verzoek om ideeën), wordt vervolgens verspreid over instellingen waarvan waarschijnlijk wordt geacht dat ze geïnteresseerd in en in staat zijn om de gevraagde taken uit te voeren.

Deze instellingen worden doorgaans geselecteerd door ESO-stafleden, op basis van hun eigen ervaring en van de inbreng die zij van de wetenschappelijke afgevaardigden van de ESO Raad ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met cp@eso.org