ESOCast 140 Light: MUSE dyker ner i Hubble Ultra Deep Field

Astronomer har använt instrumentet MUSE på ESO:s Very Large Telescope i Chile för att genomföra den djupaste spektroskopiska kartläggningen hittills, mot Hubble Ultra Deep Field. De mätte upp avstånden och egenskaperna hos 1600 väldigt ljussvaga galaxer, inklusive 72 galaxer som inte ens Hubble kunde upptäcka. Denna mängd av ny information var möjlig tack vare MUSE:s unika spektroskopiska förmåga. Astronomer har därmed fått nya insikter om stjärnbildningen i det unga universum dessutom kunnat studera rörelserna och andra egenskaper hos de tidiga galaxerna

Denna korta ESOcast Light ger en snabbt översikt av dessa viktiga mätningar.

Källa:

ESO

Editing: Nico Bartmann
Web and technical support: Mathias André and Raquel Yumi Shida
Written by: Rosa Jesse, Nicole Shearer and Richard Hook
Music: Music written and performed by: tonelabs (http://www.tonelabs.com).
Footage and photos: ESO, Mark Swinbank, Institute for Computational Cosmology, Durham University, M. Fumagalli, L. Calçada, MUSE HUDF collaboration
Directed by: Nico Bartmann
Executive producer: Lars Lindberg Christensen

Om videon

ID:eso1738a
Språk:sv
Publiceringsdatum:29 november 2017 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1738
Speltid:01 m 37 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Namn:Hubble Ultra Deep Field
Typ:Early Universe : Cosmology

Ultra HD (info)


HD


Medium


For Broadcasters


Manus

Manus
78,0 kB

Textat

English
1,1 kB
German
1,2 kB
Polish
1,2 kB
Vietnamese
1,5 kB