Gravitation och materia när neutronstjärnor går samman

I den här visualisering visas vad som händer när två neutronstjärnor kretsar kring varandra för att till slut smälta samman. De olika lager i vänsterpanelen pekar ut materia med olika täthet, och för att visa upp mer struktur visas lagren som genomskinliga. I högerpanelen visas hur rumtiden förvrängs i rymden närmast kollisionen. Spiralvågorna som uppstår i slutet av sammansmältningen far sedan iväg ut i rymden och när de når jorden kan registreras som gravitationsvågor.

 

Källa:

Christopher W. Evans/Georgia Tech

Om videon

ID:eso1733h
Språk:sv
Publiceringsdatum:16 oktober 2017 16:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1733
Speltid:38 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Medium


For Broadcasters