Jämförelse av Vintergatans centrala delar i olika våglängder

I denna video jämförs de centrala delarna av Vintergatan observerat i olika våglängder.

Först visas kompakta källor som APEX upptäckt i submillimeterljus, som en del i ATLASGAL undersökningen, kombinerat med kompletterande data från ESA:s Plancksatellit för att också visa upp mer utsträckta former.

Näst kommer samma område sett i kortare, infraröda våglängder med NASA:s rymdteleskop Spitzer.

Den tredje bilden som visas ser vi återigen samma del av himlen, nu i kortvågigt infrarött ljus som observerats av ESO:s kartläggningsteleskop för infrarött ljus, VISTA vid Paranalobservatoriet i Chile. Områdena som här syns som mörka stoftstråk lyser istället starkt i bilderna från ATLASGAL.

Till sist visas en mer välkänd bild av galaxen i synligt ljus, i vilken de flesta av de mer avlägsna strukturerna är skymda.

Betydelsen av färgerna varier från bild till bild och det är inte möjligt att direkt jämföra dem.

Källa:

ESO/APEX/ATLASGAL consortium/NASA/GLIMPSE consortium/ESA/Planck/VVV Survey/D. Minniti/S. Guisard
Acknowledgement: Ignacio Toledo, Martin Kornmesser. Music: Johan B. Monell (www.johanmonell.com)

Om videon

ID:eso1606b
Språk:sv
Publiceringsdatum:24 februari 2016 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1606
Speltid:02 m 00 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Typ:Milky Way

Ultra HD (info)


HD


Medium


For Broadcasters