Förmörkelsevariabler, som de skulle kunna se ut

I den här videon ser vi hur ESO:s rymdkonstnär Luis Calçada tänker sig ett dubbelstjärnesystem, speciellt en så kallad förmörkelsevariable. När de två stjärnorna kretsar omkring varandra och den ena passerar framför den andra förändras deras ljusstyrka, när man ser på dem på avstånd. Genom att studera hur ljusstyrka förändras, samt andra egenskaper hos systemet, kan astronomerna jämföra avstånden till förmörkelsevariabler med stor noggranhet. En lång serie av sådana observationer av väldig ovanliga sådana stjärnor har lett till den mest noggranna mätningen hittills av avståndet till det Stora Magellanska molnet, vintergans granngalax. I sin tur är kan mätningen ge ett viktigt steg i bestämningen av avstånd över hela universum.

Källa:

ESO/L. Calçada

Om videon

ID:eso1311b
Språk:sv
Publiceringsdatum:6 mars 2013 19:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1311
Speltid:36 s
Frame rate:30 fps

Om objektet


HD


Stor


Medium


Liten

Mindre Flash
1,6 MB
Mindre QT
927,1 kB

For Broadcasters