Pressmeddelande

ESO skriver på kontrakten för ELT:s gigantiska primärspegel

30 maj 2017

Kontrakten för tillverkningen av den 39 meter stora primärspegeln till ESO:s Extremely Large Telescope (ELT) skrevs under idag under en ceremoni vid ESO:s huvudkontor utanför München. Det tyska företaget SCHOTT kommer att producera råglaset för spegelsegmenten och det franska företaget Safran Reosc kommer att polera, montera och testa segmenten. Kontraktet för att polera speglarna är det näst största kontraktet för byggandet av ELT och det tredje största kontraktet som hittills tilldelats av ESO.

Det unika optiska systemet för ESO:s Extremely Large Telescope består av fem speglar som var och en utgör en teknisk utmaning. Den 39 meter stora primärspegeln kommer att bestå av upp till 798 individuella hexagonala segment, var och en 1,4 meter tvärsöver. Spegeln blir den med råge största någonsin som tillverkats för ett optiskt teleskop. Tillsammans kommer spegelsegmenten att kunna samla in tio miljoner gånger mer ljus än det mänskliga ögat [1].

Kontrakten för att tillverka och polera ELT:s primärspegelsegment skrevs under idag av ESO:s generaldirektör, Tim de Zeeuw, och seniorrepresentanter från SCHOTT and Safran Reosc, ett dotterbolag till Safran Electronics & Defense, i närvaro av ESO:s anställda. Det första kontraktet skrevs under av Christoph Fark, förvaltningschef för avancerad optik hos SCHOTT, och Thomas Westerhoff, chef för strategisk marknadsföring hos Zerodur. Det andra kontraktet skrevs under av Safran Reoscs förvaltningschef Philippe Rioufreyt.

Tim de Zeeuw uttryckte sin glädje över de senaste framstegen med ELT.

– Det har varit två extraordinära veckor. Vi har sett gjutningen av ELT:s sekundärspegel. Sedan i fredags fick vi äran att ha med Chiles president Michelle Bachelet vid ceremonin för ELT:s grundstensläggning. Nu har också två världsledande europeiska företag börjat arbeta på teleskopets enorma primärspegel, kanske den största utmaningen av dem alla.

De 798 hexagonala segmenten som tillsammans kommer att utgöra ELT:s primärspegel tillverkas i det lågexpansiva keramiska materialet Zerodur® [2] från SCHOTT. Tidigare har SCHOTT också tilldelats kontraktet för tillverkningen av teleskopets gigantiska sekundära och tertiära speglar, och materialet används också för ELT:s deformerbara kvaternära spegel som tillverkas just nu.

När råspegeln är färdig skickas den till Safran Reosc. Där konstrueras monteringsstrukturen, segmenten formas, poleras och integreras med spegelstödsystemet, och optiska tester före leverans utförs. Under poleringsprocessen kommer varje segment att poleras tills ytan inte har ojämnheter som är större än 10 nanometer – det motsvarar storleken på en nyckelpiga om varje segment istället var lika stor som hela Frankrike.

För att bemöta utmaningen med att leverera ett sådant stort antal polerade segment inom sju år kommer Safran Reosc att successivt öka produktionstakt för att till slut kunna färdigställa en spegel om dagen. Till detta kommer företagets anläggning i Poitiers att byggas ut med en ny del som som specialiserar sig på tillverkningen av högteknologisk optisk och optronisk (elektrooptisk) utrustning [3].

Det nya kontraktet med Safran Reosc är det näst största kontraktet för byggandet av ELT och det tredje största kontraktet som ESO hittills undertecknat [4]. Safran Reosc kommer också att konstruera, polera och testa ELT:s sekundär- och tertiärspeglar. För närvarande tillverkas också den 2 mm tjocka deformerbara skalspegeln som kommer att bli ELT:s fjärde spegel.

Både SCHOTT och Safran Reosc har långa och framgångsrika samarbeten med ESO bakom sig. Tillsammans har det tillverkat många optiska komponenter, inklusive de 8,2-meter stora huvudspeglarna till de fyra enhetsteleskop som utgör ESO:s Very Large Telescope.

ELT byggs just nu vid Cerro Armazones nära ESO:s Paranalobservatorium i norra Chile. Första ljuset väntas under 2024.

 

Noter

[1] ELT:s primärspegelsegment kommer att installeras i en gemensam stödstruktur som utrustas med kantsensorer – de mest exakta som hittills använts i ett teleskop. Genom att kontinuerligt känna av placeringen av ELT:s primärspegelsegment gentemot varandra kan segmenten arbeta tillsammans för att bilda ett perfekt avbildningssystem.

[2] Zerodur® är ett sofistikerat material som nästan inte har någon värmeutvidgning, även om den utsätts för stora temperaturfluktuationer, är mycket kemiskt resistent och kan poleras till en hög grad. Dess reflexiva lager, som består av aluminium eller silver, kommer att förångas på den extremt släta ytan kort innan teleskopet sätts i bruk. Många teleskop med Zerodur® speglar har arbetet tillförlitligt under många årtionden, inklusive ESO:s Very Large Telescope i Chile.

[3] Så småningom kommer upp till 931 segment att tillverkas och poleras.

[4] De två andra kontrakten som åsyftas är för kupolen och huvudstrukturen till ELT samt för de europeiska antennerna i ALMA.

 

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 16 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sverige@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1717 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1717sv
Namn:Extremely Large Telescope
Typ:Unspecified : Technology
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

Hur ELT:s primärspegel kan komma att se ut
Hur ELT:s primärspegel kan komma att se ut
Signatureceremonin med SCHOTT för råglaset till ELT:s primärspegelsegment
Signatureceremonin med SCHOTT för råglaset till ELT:s primärspegelsegment
Signaturceremonin med Safran Reosc för tillverkningen av ELT:s primärspegelsegment
Signaturceremonin med Safran Reosc för tillverkningen av ELT:s primärspegelsegment
Storleksjämförelse mellan ELT och andra teleskopspeglar
Storleksjämförelse mellan ELT och andra teleskopspeglar
ELT primary mirror blank contract awarded to SCHOTT
ELT primary mirror blank contract awarded to SCHOTT
text på engelska
ELT primary mirror segments contract awarded to Safran Reosc
ELT primary mirror segments contract awarded to Safran Reosc
text på engelska
Group picture of participants in ELT M1 contracts ceremony in May 2017
Group picture of participants in ELT M1 contracts ceremony in May 2017
text på engelska
Tim de Zeeuw addresses participants at the ELT M1 contracts signing ceremony
Tim de Zeeuw addresses participants at the ELT M1 contracts signing ceremony
text på engelska
Christoph Fark addresses participants at the ELT M1 contracts signing ceremony
Christoph Fark addresses participants at the ELT M1 contracts signing ceremony
text på engelska
Joël Berkoukchi addresses participants at the ELT M1 contracts signing ceremony
Joël Berkoukchi addresses participants at the ELT M1 contracts signing ceremony
text på engelska
Philippe Rioufreyt addresses participants at the ELT M1 contracts signing ceremony
Philippe Rioufreyt addresses participants at the ELT M1 contracts signing ceremony
text på engelska
Philippe Rioufreyt presents the ESO Director General with a gift
Philippe Rioufreyt presents the ESO Director General with a gift
text på engelska

Videor

ESOcast 109 Light: Full fart framåt med ELT:s primärspegel (4K UHD)
ESOcast 109 Light: Full fart framåt med ELT:s primärspegel (4K UHD)