Pressmeddelande

Polen blir medlem i Europeiska sydobservatoriet

28 oktober 2014

Idag skrev Polens forskningsminister Lena Kolarska-Bobińska på ett avtal som kommer att leda till att landet blir medlem i ESO, Europeiska sydobservatoriet, världens mest produktiva observatorium. ESO ser fram emot att välkomna Polen som medlemsland efter att tillträdesavtalet godkänts av det polska parlamentet.

Polens tillträdesavtal undertecknades idag i Warzsawa, Polen, av forskningsministern Kolarska-Bobińska och ESO:s generaldirektör Tim de Zeeuw, under ett möte med andra högre tjänstemän från Polen och ESO. Eftersom det är ett internationellt avtal måste det skickas till det polska parlamentet för ett slutgiltigt godkännande [1]. Undertecknandet av avtalet följde efter ett enhälligt medhåll från ESO-rådet under ett extrainsatt sammanträde den 8 oktober 2014.

– Det är mycket spännande för oss att medlemskap i ESO nu står för dörren. Det kommer att öppna upp många framtida möjligheter för oss och kommer dessutom att driva den polska industrin, forskningen och tekniken framåt. Det blir början på ett fantastiskt partnerskap för europeisk astronomi. Samtidigt kommer detta att stärka våra förbindelser med Chile, med vilka vi redan samarbetar intensivt, till exempel inom gruvindustrin - ett annat område där Chiles har naturliga förutsättningar utöver det vanliga, säger Kolarska-Bobińska.

Kopplingen mellan ESO och Polen sträcker sig utanför den astronomiska domänen. Till exempel anordnades den senaste industridagen för ESO i Warszawa den 22 januari 2013. Denna händelse gav ESO chansen att informera den polska industrin om ESO:s nuvarande anläggningar och dess framtida planer, bland annat byggandet av European Extremely Large Telescope (E-ELT).

– Vi ser fram emot att ha Polen som medlem i vår organisation. Polen kommer att ta med sig en stark krets av astronomer som kommer att stärka den nuvarande expertisen bland alla ESO:s medlemmar, till exempel tidsupplösta astronomiska observationer. Polen kommer att få tillgång till några av de bästa teleskopen och observatorierna i världen, bland annat Very Large Telescope i Paranal, ALMA i Chajnantor och under det kommande årtiondet även Extremely Large Telescope vid Armazones, vilket kommer att innebära ett enormt steg framåt. Polen kan nu bli en del av arbetet med att bygga E-ELT, säger ESO:s generaldirektör Tim de Zeeuw.

Polen är hemland till Nicolaus Copernicus, astronomen som föreslog att solen och inte jorden är solsystemets mittpunkt, och har en rik tradition av astronomi som sträcker sig ända fram till idag.

– Polska astronomer har starkt bidragit till astronomisk forskning under de senaste åren, och med vår anslutning till ESO kommer detta bara att fortsätta växa, säger Kolarska-Bobińska.

Noter

[1] Efter godkännandet av Polens medlemskap i ESO kommer ESO bestå av medlemsstaterna Belgien, Brasilien (avvaktar godkännande), Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Italien, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Kontakter

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sverige@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1433 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1433sv
Namn:ESO Director General, ESO Member States
Typ:Unspecified : People
Facility:Other

Bilder

Avtalet mellan Polen och ESO skrivs under
Avtalet mellan Polen och ESO skrivs under
The signing ceremony with Poland
The signing ceremony with Poland
text på engelska