eso1001sv — Organisationsmeddelande

Trio ger nya möjligheter för ALMA

Tre samarbetande antenner öppnar ett nytt ljust år för ett revolutionerande observatorium

4 januari 2010

Det nya observatoriet ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) har passerat ett nytt avgörande steg mot de högkvalitativa bilderna som kommer att bli signum för detta nya revolutionerande astronomiska verktyg. Astronomer och ingenjörer har för första gången lyckats koppla ihop tre av observatoriets antenner vid ALMA:s observationsplats 5000 meter över havet i norra Chile. Med tre samarbetande antenner bereds nu vägen för skarpa bilder av det svala universum med aldrig tidigare uppnådd upplösning. Tillsammans ger de den felande länken som kan korrigera fel som uppstår när bara två antenner används.

Den 20 november 2009 skedde en lyckad installation för ALMA-observatoriets tredje antenn vid det högt belägna Array Operations Site, 5000 meter över havet på Chajnantor-platån i de chilenska Anderna. Efter en serie tekniska prov kunde astronomer och ingenjörer för första gången registrera signaler från en astronomisk källa med de tre sammankopplade 12-metersantennerna. Nu fortsätter arbetet dygnet runt för att försäkra att systemet är både stabilt och redo för vidare observationer.

Leonardo Testi är vetenskaplig projektledare för ALMA hos ESO.
- Den första signalen från bara två antenner som vi observerade i oktober kan man jämföra med en babys första joller, säger han. Att observera med en tredje antenn motsvarar ögonblicket då barnet säger sitt första meningsfulla ord – ännu inte en hel mening, men ändå oerhört spännande! Att länka samman de tre antennerna är verkligen det första riktiga steget mot vårt mål att kunna uppnå noggranna och skarpa bilder vid submillimeter-våglängder.

Att koppla samman antenntrion var ett nyckeltest för det system av elektronik och mjukvara som nu håller på att installeras vid ALMA. Succén ger en försmak av observatoriets framtida möjligheter. När det är färdigbyggt kommer ALMA att bestå av minst 66 högteknologiska antenner. De arbetar tillsammans som en så kallad interferometer och blir därmed som ett enda stort teleskop som granskar himlen i ljus med våglängder kring och under en millimeter. Att ha fogat samman signaler som registreras vid de olika antennerna är ett av delmålen på väg mot att kunna skapa bilder av astronomiska källor med utomordentlig kvalitet vid de tänkta observationsvåglängderna.

Sammanlänkningen är ett kritiskt steg mot att observatoriets driftsättning som interferometer. Redan de första framgångsrika mätningarna med endast två antenner i oktober 2009 (se tidigare meddelande från ESO) visade att instrumenten höll mycket hög prestanda. Ändå är tillägget av en tredje antenn ett avgörande språng in i framtiden för observatoriet. Detta viktiga etappmål för projektet kallas för ”phase closure” (fasomslutning) och innebär en viktig kontroll av interferometrins kvalitet.

Wolfgang Wild, projektledare för ALMA i Europa, förklarar.
- När man använder tre eller fler antenner i en interferometer ökar dess prestanda dramatiskt jämfört med endast två stycken antenner. Detta gör att astronomer kan styra över effekter som skulle kunna degradera bildernas kvalitet och som uppstår på grund av instrumentet eller atmosfärens turbulens. Genom att jämföra signalerna som mottas samtidigt av var och en av de tre antennerna kan man se till att dessa oönskade effekter tar ut varandra – vilket är helt omöjligt om man bara använder två antenner.

För att uppnå detta viktiga mål observerade astronomerna ljuset från en avlägsen extragalaktisk källa: en kvasar med katalognummer B1921-293. Detta objekt är välkänt bland astronomer för att det lyser starkt vid mycket långa våglängder, till exempel just i det området kring en millimeter och strax därunder, där ALMA specialiserar sig. Stabiliteten hos signalen som uppmättes från kvasaren visar att antennerna fungerar imponerande bra.

Flera nya antenner kommer att installeras vid Chajnantorplatån under 2010 och vidare under de närmaste åren, och astronomer kommer att kunna börja producera vetenskapliga resultat med ALMA-systemet kring 2011. Efter det kommer interferometern växa stadigt tills det når dess fulla vetenskapliga potential med minst 66 antenner.

ALMA är en internationell forskningsanläggning för astronomi som drivs som ett samarbete mellan Europa, Nordamerika och Östasien i samverkan med Chile.

Mer information

ALMA-projektet är ett samarbete mellan Europa, Östasien och Nordamerika i samverkan med Chile. I Europa stöds ALMA av ESO. ALMA, som är världens största astronomiprojekt, är ett revolutionärt teleskop som består av en uppställning av 66 gigantiska 12- och 7-metersantenner som observerar vid ljusvåglängder kring och under en millimeter. Start för ALMA:s vetenskapliga observationer blir under 2011.

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta mellanstatliga organisation inom astronomi och världens mest produktiva observatorium. Det stöds av 14 länder, bland dem Sverige. http://www.eso.org

Länkar

Kontakter

Robert Cumming
Kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Tel: 070 49 33 114
E-post: robert@astro.su.se

Wolfgang Wild
ESO
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6716 (after 6 January)
Mobil: +49 160 9411 7833
E-post: wwild@eso.org

Leonardo Testi
ESO
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6541 (from 8 January 2010)
E-post: ltesti@eso.org

Lars Lindberg Christensen
ESO
Garching, Germany
Tel: +49 173 38 72 621 (UT-5h)
E-post: lars@eso.org

Richard Hook
ESO
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
E-post: rhook@eso.org

Douglas Pierce-Price
ESO
Garching, Germany
E-post: dpiercep@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1001 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1001sv
Namn:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array
Typ:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

Bilder

Three ALMA antennas working in unison
Three ALMA antennas working in unison
text på engelska