Kraje członkowskie

ESO, European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere (polska nazwa: Europejskie Obserwatorium Południowe), jest międzyrządową organizacją z 16 krajami członkowskimi*. Lista krajów członkowskich:

 

Country

Formally joined

Member number

2021 Scale all MS = 100 (%)

Total 2021 MS Contributions in kEUR

More info

ESON mini-site

Local Time

Austria 2009 14 2.37 4,551 ESO & Austria Austria check local time
Belgium 1967 Founding member 2.98 5,722 Belgium check local time
Czech Republic 2007 13 1.13 2,169 ESO & Czech Republic Czech Republic check local time
Denmark 1967 6 1.93 3,706 ESO & Denmark Denmark check local time
Finland 2004 11 1.44 2,765 ESO & Finland Finland check local time
France 1964 Founding member 14.96 28,728 France check local time
Germany 1964 Founding member 22.44 43,091 Germany check local time
Ireland 2018 16 1.32 2,535 ESO & Ireland Ireland check local time
Italy 1982 8 11.27 21,642 ESO & Italy Italy check local time
Netherlands 1964 Founding member 5.01 9,621 ESO & Netherlands Netherlands check local time
Poland 2015 15 3.04 5,838 ESO & Poland Poland check local time
Portugal 2001 9 1.19 2,285 Portugal check local time
Spain 2007 12 7.94 15,247 Spain check local time
Sweden 1964 Founding member 2.78 5,339 ESO & Sweden Sweden check local time
Switzerland 1982 7 4.23 8,123 ESO & Switzerland Switzerland check local time
United Kingdom 2002 10 15.97 30,667 ESO & UK UK check local time
  Total 192,029