Informacje o ESON

Departament Edukacji i Popularyzacji ESO ustanowił sieć osób w krajach członkowskich ESO (i wybranych innych państwach), które działają jako lokalne punkty kontaktowe dla mediów, w powiązaniu z działaniami ESO, komunikatami prasowymi, itp. Osoby te mogą być również pomocne w nawiązywaniu na swoim obszarze kontaktów pomiędzy mediami, a naukowcami.

Więcej informacji na temat sieci ESON jest dostępne na: https://www.eso.org/public/outreach/eson.html

Kontakt i biografia

Krzysztof Czart

Urania - Postępy Astronomii
oraz
Centrum Astronomii UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Poland
Tel: +48 513 733 282
E-mail: eson-poland@eso.org

Krzysztof Czart jest astronomem i dziennikarzem naukowym. Ukończył astronomię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, mieście, w którym urodził się Mikołaj Kopernik. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują spektroskopię, gwiazdy zmienne, gwiazdy masywne, gwiazdy Wolfa-Rayeta oraz asocjacje OB. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz autorem setek wiadomości z dziedziny astronomii, astronautyki i badań kosmicznych, zamieszczanych w portalach internetowych, a także wielu astronomicznych artykułów popularnonaukowych w drukowanych czasopismach. Opracował słownik astronomiczny angielsko-polski i polsko-angielski, który jest używany przez liczne internetowe słowniki (w tym przez portal Onet.pl). Zredagował także słownik astronomiczny Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Pracował również dla telewizji, przygotowując dane i teksty o astronomii dla programu emitowanego codziennie przez kanał TVN Meteo.

Był twórcą portalu Astronomia.pl, jednego z największych i najbardziej popularnych serwisów astronomicznych w Polsce oraz jego redaktorem naczelnym w latach 2001-2011. Pracował także jako redaktor czasopisma astronomicznego „Kosmos – Tajemnice Wszechświata”. Aktualnie współpracuje z działem naukowym Polskiej Agencji Prasowej oraz jest redaktorem czasopisma "Urania - Postępy Astronomii". W roku 2013 został wybrany do Zarządu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz do Komisji ds. Terminologii Astronomicznej w Języku Polskim.

Główną jego specjalizacją jest popularyzacja astronomii za pomocą tekstów pisanych i poprzez Internet, wykonywał także wiele innych działań, takich jak oprowadzanie wycieczek po obserwatorium astronomicznym, wygłaszanie wykładów popularnonaukowych dla uczniów i miłośników astronomii, udział w festiwalach nauki oraz sprowadzanie do Polski ciekawych projektów edukacyjnych i popularyzujących astronomię.