Over ESON

Het ESO education and Public Outreach Department heeft een netwerk gevormd van personen in de ESO-lidstaten en andere landen, die fungeren als lokale contacten voor de media inzake ESO-ontwikkelingen, persberichten etc. Tegelijkertijd vormen ze de schakel tussen de media en lokale wetenschappers. De ESON-leden zijn over het algemeen fulltime wetenschapsvoorlichters die bekend zijn met de spelers in hun vakgebied en regelmatig contact met hen hebben, in staat zijn een nationale invalshoek te vinden, een bijzondere interesse hebben in het promoten van ESO, en weten hoe ze de doelgroepen in hun regio het best kunnen bereiken. Hun missie is samengevat: “Fungeren als ESO’s media- en outreach-vertegenwoordiger in de lidstaten en potentiële lidstaten met als doel het promoten van ESO’s missie en het uitdragen van de inspirerende aspecten van de sterrenkunde”.

Meer informatie over ESON is te vinden op: https://www.eso.org/public/outreach/eson.html

Contact en biografie

Dr Rodrigo Alvarez

Planetarium, Koninklijke Sterrenwacht van BelgiÎ
Boechoutlaan, 10
B-1020 Brussel
BelgiÎ
Tel: +32-2-474 70 50
E-mail: eson-belgium@eso.org

Rodrigo Alvarez behaalde in 1997 zijn doctoraat in de astrofysica aan de Denis Diderot universiteit (Parijs VII). Zijn onderzoeksgebied omvatte variabele AGB sterren met een lange periode. Sinds 2001 is hij verantwoordelijk voor het Planetarium van de Koninklijke Sterrenwacht van België. Hij is de Belgische contactpersoon voor verschillende educatieve projecten en voor de popularisering van de wetenschappen, waaronder ESERO (European Space Education Resource Office, een educatief project ondersteund door ESA) en Hands On Universe (een Europees Comenius project). Hij coördineerde de activiteiten van tientallen deelnemers aan het internationale jaar van de astronomie in 2009 en maakte promotie voor de vele evenementen die tijdens dat jaar in België georganiseerd werden.

The ESO education and Public Outreach Department has established a network of persons in the ESO Member states and other countries who serve as local contacts for the media in connection with ESO developments, Press Releases, etc. At the same time, they may help to provide useful contacts between the media and the scientists in their area. The ESON members, or their representatives, are typically full-time science communicators who know the national players (media, academia etc.) and regularly interact with them, are able to find a national angle, have a strong interest in promoting ESO and provide regular inputs and ideas for how to best reach the target groups in their area. More precisely, their mission is: "To act as ESO's media and outreach representative in the member states and potential member states with the general aim of promoting ESO's mission and demonstrating the many inspirational aspects of astronomy."

Further information about ESON is available on: https://www.eso.org/public/outreach/eson.html