Gammaglimt

Et af de mest energirige fænomener i Universet

Gammaglimt (GRB: Gamma Ray Burst) er glimt af energirig gammastråling, der varer fra mindre end et sekund til flere minutter – et øjeblik på kosmologisk tidsskala. Vi ved, at de finder sted langt fra Jorden nær grænsen af det synlige Univers.

VLT har observeret eftergløden af det hidtil fjerneste gammaglimt. Med en rødforskydning på 8,2 har lyset fra denne meget fjerne astronomiske kilde har været undervejs til os i mere end 13 milliarder år. Vi ser derfor gammaglimtet, som det så ud, da Universet var mindre end 600 millioner år gammelt, eller kun omkring fem procent af sin nuværende alder. Det må have frigivet 300 gange så meget energi på nogle få sekunder, som Solen vil afgive i løbet af hele sin livstid på mere end 10 milliarder år. Gammaglimt er derfor de voldsomste eksplosioner i Universet siden Big Bang (læs mere i pressemeddelelsen eso0917).

Forskere har længe forsøgt at afsløre disse eksplosioners natur. Observationer viser, at der findes to forskellige typer af gammaglimt: Glimt med kort varighed (kortere end et par sekunder) og glimt med lang varighed. Derfor var der mistanke om, at det var to forskellige typer kosmiske begivenheder, som forårsagede dem.

I 2003 spillede ESO's teleskoper en hovedrolle i at forstå sammenhængen mellem gammaglimt af lang varighed og eksplosioner af tunge stjerner, kendt som ekstreme supernovaer eller hypernovaer. Ved i en hel måned at følge efterspillet af en sådan eksplosion kunne forskerne påvise, at lyset havde samme egenskaber som fra en supernova forårsaget af en tung stjerne, der eksploderer som afslutningen på sit livsforløb (læs mere i pressemeddelelsen eso0318).

I 2005 registrerede ESO-teleskoper for første gang nogensinde det synlige lys efter et gammaglimt af kort varighed. Ved at følge dette lys i tre uger kunne astronomer vise, at glimt med kort varighed – modsat glimt med lang varighed – ikke kan være forårsaget af en hypernova. I stedet mener man, at årsagen er en voldsom sammensmeltning af neutronstjerner eller sorte huller (læs mere i pressemeddelelsen eso0541).

ESO Observations

Artist’s impression of a gamma-ray burst