Pressemeddelelse

Nyt teleskop på ESOs La Silla-observatorium er med til at beskytte Jorden imod farlige asteroider

27. april 2021

Nu har ESO iværksat anvendelsen af et demonstrationsteleskop på La Sillaobservatoriet i Chile, som et led i en verdensomspændende kampagne, hvor astronomerne vil søge efter rumobjekter, som kommer tæt forbi Jorden. Det nye teleskop hedder Test-Bed Telescope 2 eller TBT2, og det skal samarbejde med et partnerteleskop på den nordlige halvkugle for at holde øje med himlen efter asteroider, som kunne udgøre en risiko for os på Jorden. Projektet omfatter afprøvning af hardware og software, som skal bruges i et fremtidigt teleskopnetværk.

"For at kunne beregne den risiko, som muligt farlige objekter i Solsystemet udgør, har vi først brug for at få overblik over dem. TBT-projektet er et vigtigt skridt i den retning," siger Ivo Saviane, som er den lokale ansvarlige for ESOs La Sillaobservatorium i Chile.

Projektet, som er et samarbejde imellem Det Europæiske Sydobservatorium (ESO) og  Den Europæiske Rumorganisation (ESA), er "et prøveprojekt, som skal demonstrere hvilke funktioner, der er nødvendige for at finde og følge objekter nær Jorden med samme teleskopsystem," siger Clemens Heese, som leder ESAs afdeling for optisk teknologi, og som også leder dette projekt.

Teleskopet med en diameter på 56 cm på La Silla og TBT1, som er magen til, og som er opstillet ved ESAs langdistance sporingsstation ved Cebreros i Spanien, kommer til at være forløbere for det planlagte teleskopnetværk ‘Flyeye’, som er et separat projekt, som ESA udvikler med det formål at overvåge og spore himmelobjekter, som bevæger sig hurtigt. Det kommende netværk bliver fuldstændig automatisk: softwaren vil kunne planlægge observationerne i realtid, og ved dagens (nattens!) slutning kan den indrapportere positioner og anden information om de objekter, som er observeret. TBT projektet er indrettet til at vise, at software og hardware fungerer som tilsigtet.

"Når vi får begyndt observationerne med TBT2 på La Silla kommer observationssystemet til at fungere som hensigten i en konfiguration med to teleskoper, som det har været formålet med projektet," siger Hesse.

Nedslag af meget farlige asteroider på Jorden er kollosalt sjældne, men de forekommer. Jorden er ind imellem blevet bombarderet med både store og små asteroider i milliarder af år, og  hændelsen i Chelyabinsk i 2013, som forårsagede omkring 1600 personskader - mestendels i form af flyvende glassplinter og glasskader - gjorde befolkningerne opmærksomme på problemet med objekter i nærheden af Jordkloden. Større objekter forårsager flere skader, men de er heldigvis også lettere at se på forhånd, og banerne for de kendte større asteroider er allerede grundigt gennemregnede. Imidlertid regner forskerne med, at der er et stort antal mindre og endnu uopdagede objekter, som kan gøre alvorlig skade, hvis de rammer i et befolket område.

Det er her, TBT og de fremtidige planlagte Flyeyenetværk kommer ind i billedet. Når først netværket er fuldt opstillet, er det designet til at overvåge nattehimlen på jagt efter hurtige objekter, og det vil være et væsentligt fremskridt i Europas muligheder for at opdage objekter, som muligvis udgør en trussel.

TBT er en del i et igangværende projekt imellem flere organisationer for at opbygge mere viden om disse objekter, og hvilken risiko de reelt udgør. Projektet er baseret på ESOs tidligere deltagelse i lignende projektet, som skal beskytte Jorden imod farlige himmelobjekter. Både ESO og ESA er aktive i  International Asteroid Warning Network, som er et FN-initiativ, hvor mange af observationerne i projektet er foretaget med ESOs teleskoper. ESOs  New Technology Telescope på La Silla har for eksempel været brugt til observationer af asteroider, som kommer tæt på Jorden i forbindelse med det europæiske projekt  NEOShield-2.

Det igangværende interorganisatoriske samarbejde imellem ESO og ESA har en særlig betydning i forbindelse med studiet af objekter, som kommer tæt på Jorden. TBT er det første teleskopprojekt, som realiseres som følge af en samarbejdsaftale imellem de to organisationer, men ESO har hjulpet ESA med at følge objekter, som kan udgøre en fare  siden 2014, med brug af Very Large Telescope til at følge meget svage objekter. Disse fællesaktiviteter har haft stor betydning for de verdensomspændende arbejder med at søge efter og håndtere asteroider, og har allerede vist deres nytte i forbindelse med at man på forhånd har kunnet udelukke asteroidekollisioner med Jorden.

Installationen og starten på arbejdet med TBT2 på ESOs La Sillaobservatorium skete under overholdelse af strenge helbreds- og sikkerhedsforskrifter. ESOs observatorier standsede sidste år arbejdet på grund af COVID-19 pandemien, men siden har man genoptaget de videnskabelige observationer med de begrænsninger, som er nødvendige for at sikre og beskytte alle på lokaliteterne.

Mere information

ESO er den fremmeste fællesnationale astronomiorganisation i Europa, og verdens langt mest produktive jordbaserede astronomiske observatorium. 16 lande er med i ESO: Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Irland, Italien, Nederlandene, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland og Østrig, og desuden værtsnationen Chile. Australien er med som strategisk partner. ESO har et ambitiøst program, som gør det muligt for astronomer at gøre vigtige videnskabelige opdagelser. Programmet har focus på design, konstruktion og drift af stærke jordbaserede observatorier. Desuden har ESO en ledende rolle i formidling og organisering af samarbejde omkring astronomisk forskning. ESO driver tre enestående observatorier i verdensklasse i Chile: La Silla, Paranal og Chajnantor. På Paranal driver ESO VLT, Very Large Telescope, som er verdens mest avancerede observatorium for synligt lys, samt to oversigtsteleskoper. VISTA, som observerer i infrarødt, er verdens største oversigtsteleskop, og VLT Survey Teleskopet er det største teleskop bygget til at overvåge himlen i synligt lys. På Paranalobservatoriet kommer ESO også til at være vært for Cherenkov Telescope Array South, som bliver Verdens største og mest følsomme gammastråleobservatorium. ESO er en af de største partnere i de to anlæg på Chajnantorhøjsletten,  APEX og ALMA, som er Verdens største eksisterende astronomiprojekt. For tiden bygges ELT, et 39 m optisk og nærinfrarødt teleskop på Cerro Armazones, tæt ved Paranal. Det bliver "verdens største himmeløje".

Den europæiske rumorganisation ESA udgør Europas port imod rummet. ESA er en mellemstatslig organisation, som blev oprettet i 1975 med det formål at målrette udviklingen af mulighederne for i Europa at udnytte rummet, og at sikre, at investeringer i rummet bliver til fordel for borgerne i Europa og i hele Verden. ESA har 22 medlemstater, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, og Østrig. Slovenien er associeret medlem. ESA har oprettet et formelt samarbejde med syv af EUs medlemstater. Canada deltager i nogle af ESAs programmer i form af en samarbejdsaftale. Ved at koordinere de finansielle og vidensmæssige ressource iblandt medlemmerne, kan ESA iværksætte programmer og aktiviteter, som langt overstiger mulighederne i noget enkelt europæisk land. Specielt samarbejder ESA med EU om iværksættelsen af programmerne Galileo og Copernicus, og om Eumetsat, som har til formål at udvikle meteorologiske missioner. ESA udvikler de raketter, rumfartøjer og jordstationer, som Europa har brug for, for at kunne holde sig i fronten angående globale rumaktiviteter. For tiden udvikles og opsendes satellitter beregnet til jordobservationer, navigation, telekommunikation og astronomi. Der opsendes rumsonder til fjerne egne af Solsystemet, og ESA indgår i samarbejder om menneskets udforskning af rummet. ESA har tillige et veludviklet program for anvendt forskning, hvor der udvikles servicefunktioner indenfor jordobservationer, navigation og telekommunikation.

Links

Kontakter

Ole J. Knudsen
ESON-Danmark, Stellar Astrophysics Centre, Aarhus Universitet
Aarhus, Danmark
Tel: 8654 2121
Mobil: 4019 4520
Email: eson-denmark@eso.org

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Mobil: +49 151 241 664 00
Email: press@eso.org

ESA Newsroom & Media Relations Office
Email: media@esa.int

Connect with ESO on social media

Dette er en oversættelse af ESO pressemeddelelse eso2107 lavet af ESON - et netværk af personer i ESOs medlemslande, der er kontaktpunkter for medierne i forbindelse med ESO nyheder, pressemeddelelser mm.

Om pressemeddelelsen

Pressemeddelelse nr.:eso2107da
Navn:Test-Bed Telescope
Type:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Facility:Test-Bed Telescope

Billeder

Test-Bed Telescope 2 på ESOs La Sillaobservatorium
Test-Bed Telescope 2 på ESOs La Sillaobservatorium
Teleskopkonstruktionen til Test-Bed Telescope 2 bliver hejset ned i kuplen
Teleskopkonstruktionen til Test-Bed Telescope 2 bliver hejset ned i kuplen
Test-Bed Telescope 2 bliver hjulpet på plads
Test-Bed Telescope 2 bliver hjulpet på plads
Test-Bed Telescope 2 samles i kuppelbygningen
Test-Bed Telescope 2 samles i kuppelbygningen
Test-Bed Telescope 2 i sin åbne kuppel på La Silla
Test-Bed Telescope 2 i sin åbne kuppel på La Silla
Test-Bed Telescope 2 med andre af La Sillaobservatoriets teleskopbygninger i baggrunden
Test-Bed Telescope 2 med andre af La Sillaobservatoriets teleskopbygninger i baggrunden
Test-Bed Telescope 2 i solnedgangen
Test-Bed Telescope 2 i solnedgangen
Test-Bed Telescope 2 ved nat
Test-Bed Telescope 2 ved nat
Her er Test-Bed Telescope 2 opstillet på La Silla
Her er Test-Bed Telescope 2 opstillet på La Silla
Image of the Centaurus A galaxy taken during the Test-Bed Telescope first light tests
Image of the Centaurus A galaxy taken during the Test-Bed Telescope first light tests
tekst kun tilgængelig på engelsk

Videoer

Asteroidejægerpilotprojekt har First Light (ESOcast 237 Light)
Asteroidejægerpilotprojekt har First Light (ESOcast 237 Light)
ESOcast 168: NEOs — Near Earth Objects
ESOcast 168: NEOs — Near Earth Objects
Artist's animation of incoming asteroid
Artist's animation of incoming asteroid
tekst kun tilgængelig på engelsk