eso1022sv — Organisationsmeddelande

ESO:s teleskopdesigner Raymond Wilson vinner det prestigefyllda Kavlipriset i astrofysik

4 juni 2010

Raymond Wilson, vars banbrytande forskning inom optik hos ESO har möjliggjort dagens jätteteleskop tack vare så kallad aktiv optik-teknik, har belönats med 2010 årets Kavlipris i astrofysik. Wilson, som är grundare av och den första ledaren för ESO:s grupp för optik- och teleskopforskning, delar miljondollarpriset med två amerikanska forskare, Jerry Nelson och Roger Angel.

Kavlipriset utdelas vartannat år av den Norska Vetenskapsakademien, Kavlistiftelsen och Norges Utbildnings- och forskningsdepartement. Det stiftades 2008 och ges till forskare som avsevärt fört fram kunskapen inom nanovetenskap, neurovetenskap och astrofysik. Priset ska komplettera Nobelpriset. Utmärkelsen är uppkallad efter och finansieras av den norske entreprenören och filantropen Fred Kavli, som senare grundat Kavlico Corporation i USA. Koncernen är numera är en av världens största leverantörer av sensorer för tillämpningar inom aeronautik, biltillverkning och andra industriella områden.

Wilson, som började hos ESO 1972, strävade efter att uppnå optisk perfektion. Han utvecklade konceptet aktiv optik som ett sätt att öka storleken hos primärspeglar för teleskop. Det är dessa speglars storlek som bestämmer ett teleskops förmåga att samla ljus och därmed studera ljussvaga och avlägsna objekt. Före den aktiva optiken var speglar på mer än sex meters diameter omöjliga. De var för tunga och dyra, och dessutom riskerade de att böjas på grund av tyngd och temperaturförändringar. Den aktiva optiken, som behåller bildkvaliteten genom att under observationerna kontinuerligt justera spegelns form, gjorde det möjligt att skapa mycket lättare och tunnare så kallade ”meniskspeglar”.

Wilson ledde idrifttagandet av den aktiva optiken i det revolutionerande teleskopet NTT (New Technology Telescope) vid ESO:s La Silla-observatorium och fortsatte att utveckla och förbättra tekniken fram till att han gick i pension 1993. Sedan dess har den aktiva optiken blivit en standardingrediens i den moderna astronomin och används i alla stora teleskop, bland dem ESO:s VLT (Very Large Telescope), en uppställning av fyra enhetsteleskop med 17,5 cm tjocka speglar med diameter 8,2 meter. Den aktiva optiken har bidragit till att göra VLT till världens mest framgångsrika markbaserade observatorium och kommer att vara en integrerad del av ESO:s projekt E-ELT (Extremely Large Telescope). Aktiv optik-teknik används även på de två 10-meters Keckteleskopen, 8,2-metersspegeln hos Subaruteleskopet och de två 8,1-meters Geminiteleskopen.

Jerry Nelson och Roger Angel, som delar priset, gjorde pionjärarbeten med segmenterade primärspeglar för teleskop, en teknik som används bland annat i Keckteleskopen, och med att utveckla lättviktiga speglar med kort brännvidd.

En webbsändning från Oslo där pristagarna tillkännages finns hos www.kavlifoundation.org och www.kavliprize.no.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta mellanstatliga organisation för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 14 länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av kraftfulla markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra viktiga vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal driver ESO Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och VISTA, det största kartläggningsteleskopet. ESO är den europeiska partnern i ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande för ett 42-meters europeiskt extremt stort teleskop för synligt och infrarött ljus, E-ELT, som kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Robert Cumming
Kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Tel: 070 49 33 114
E-post: robert@astro.su.se

Jason Spyromilio
ESO, Head of the E-ELT Telescope Project Office
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6411
E-post: jspyromi@eso.org

Lars Lindberg Christensen
ESO, Head of ESO education and Public Outreach Department
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6761
Mobil: +49 173 387 2621
E-post: lars@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1022 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1022sv
Namn:Raymond Wilson
Typ:Unspecified : People : Scientist
Facility:Other

Bilder

Raymond Wilson, recipient of the 2010 Kavli Prize
Raymond Wilson, recipient of the 2010 Kavli Prize
text på engelska