eso0938sv — Bildrelease

Liten men tuff: Vintergatans galaktiska granne

14 oktober 2009

Idag visar ESO upp en fantastisk ny bild av en av våra närmaste galaktiska grannar, Barnards galax, även kallad NGC 6822. Galaxen innehåller både områden där nya stjärnor bildas och märkliga nebulosor, som till exempel bubblan som syns tydligt i ovan till vänster i denna imponerande stjärnlandskap. Astronomer klassificerar NGC 6822 som en oregelbunden dvärggalax på grund av dess udda form och en med galaktiska mått mätt relativt blygsam storlek. Sådana galaxer må vara missanpassade men hjälper ändå forskare att förstå hur galaxer växelverkar, utvecklas och ibland kannibaliserar på varandra för att lämna kvar lysande, stjärnspäckade rester.

I den nya ESO-bilden glöder Barnards galax under ett hav av förgrundsstjärnor i riktning mot Skyttens stjärnbild. Med ett relativt måttligt avstånd på ungefär 1,6 miljoner ljusår ingår Barnards galax i den Lokala gruppen (ESO 11/96), galaxarkipelagen där vårt hem Vintergatan också ingår. Galaxens smeknamn har den fått efter sin upptäckare, amerikanen Edward Emerson Barnard, som fick syn på denna visuellt svårfångade kosmiska kobbe 1884 med en 125-millimeters refraktor.

Astronomer har skapat detta nya porträtt med vidvinkelkameran WFI vid 2,2 meters MPG/ESO-teleskopet, som ingår i ESO:s La Silla-observatorium i norra Chile. Även om Barnards galax saknar de mäktiga spiralarmarna och glödande centrala partierna som kännetecknar dess galaktiska grannar, Vintergatan samt Andromeda och Triangulum-galaxerna, saknar denna dvärggalax sannerligen inte stjärnprakt och pyroteknik. Rödaktiga nebulosor i bilden avslöjar områden med pågående stjärnbildning där unga heta stjärnor hettar upp näraliggande gasmoln. Framträdande i bilden är också en märklig bubbelformad nebulosa. I dess mitt finns en klunga med brännheta stjärnor som slungar ut vågor av materia som i sin tur slår mot den omgivande interstellära gasen och frambringar en lysande struktur som från vårt perspektiv ser ut som en ring. Andra liknande bubblor av upphettad materia, utkastade av ivriga unga stjärnor, finns utspridda över Barnards galax.

Med sin storlek på bara en tiondedel av Vintergatans passar Barnards galax sin klassificering som dvärg. Den innehåller allt som allt ungefär 10 miljoner stjärnor - långt färre än Vintergatans uppskattade 400 miljarder. Men i den Lokala gruppen som på annat håll i universum är dvärggalaxerna faktiskt talrikare än sina större, mer välformade kusiner.

Oregelbundna dvärggalaxer som Barnards galax får sina slumpmässiga, lite klumpiga former från närkontakt eller "sammansmältning" med andra galaxer. Som allt annat i universum är galaxerna i ständig rörelse och passerar ofta nära eller till och med rakt igenom varandra. Stjärnorna är trots allt glest utspridda i sina galaxer, vilket betyder att mycket få stjärnor faktiskt kolliderar med varandra i dessa kosmiska sammandrabbningar. Tyngdkraftens farliga attraktionskraft kan dock dramatiskt förvränga och kasta om passerande eller krockande galaxerna. Stjärnor kan rivas ut eller slängas bort från sina galaktiska hem, för att så småningom bilda oregelbundet formade galaxer som NGC 6822.

Mer information

Kontakter

Robert Cumming
Kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Tel: 070 49 33 114
E-post: robert@astro.su.se

Henri Boffin
ESO ELT Press Officer
Garching, Germany
Tel: +49 89 3200 6222
E-post: hboffin@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso0938 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso0938sv
Legacy ID:PR 38/09
Namn:NGC 6822
Typ:Local Universe : Galaxy : Type : Irregular
Local Universe : Galaxy : Size : Dwarf
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

Barnard's Galaxy
Barnard's Galaxy
text på engelska
Digitized sky survey image of the galaxy NGC 6822
Digitized sky survey image of the galaxy NGC 6822
text på engelska

Videor

Zooming in on Barnard’s Galaxy
Zooming in on Barnard’s Galaxy
text på engelska