Ogłoszenie

Spotkanie Dyrektora Generalnego ESO z Komisarzem Europejskim ds. Badań, Nauki i Innowacji

21 grudnia 2017

19 grudnia 2017 r. w Brukseli spotkali się Dyrektor Generalny ESO, Xavier Barcons, Komisarz Europejski ds. Badań, Nauki i Innowacji, Carlos Moedas oraz Dyrektor Generalny Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, Robert-Jan Smits. Komisarz i Dyrektor Generalny ESO dyskutowali na temat sposobów wzmocnienia współpracy pomiędzy Komisją Europejską, a ESO w celu dalszego rozwoju nauk podstawowych w ramach Europejskiego Obszaru Badań (European Research Area). Rola ESO jako wiodącego podmiotu dla naziemnej astronomii w Europie rodzi unikalną odpowiedzialność zapewnienia, że tego typu współpraca w ramach infrastruktury astronomicznej, instrumentów i nauki jest podtrzymywana.

Spotkanie dotyczyło rozwoju European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI), które obecnie wymienia budowany przez ESO Ekstremalnie Wielki Teleskop (ELT) jako kluczowy dla europejskiej infrastruktury. Dyrektor Generalny ESO zaoferował wykorzystanie doświadczenia ESO na odnośnie zarządzania inicjatywą European Open Science Cloud (EOSC), a w szczególności pomoc w zarządzaniu danymi archiwalnymi, aby umożliwić przyszłe odkrycia naukowe.

W imieniu konsorcjum ASTRONET, Dyrektor Generalny ESO przekazał Komisarzowi Moedasowi stanowisko na temat następnego programu finansowanego przez Unię Europejską, FP9, następcę obecnego Horizon 2020 o budżecie 80 miliardów €. ASTRONET jest partnerstwem ośmiu organizacji z krajów europejskich, w tym ESO, które dostarcza forum do strategicznej koordynacji dla europejskiej astronomii. ASTRONET przygotowuje się do opracowania następnej mapy drogowej European Science Vision and Infrastructure Roadmap for Astronomy, kontynuującej sukces pierwotnej wersji z 2007 r., zaktualizowanej w 2013 r.

Linki

Kontakt

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Cell: +49 151 1537 3591
Email: rhook@eso.org

O ogłoszeniu

Identyfikator:ann17088

Zdjęcia

Spotkanie Dyrektora Generalnego ESO z Komisarzem Europejskim ds. Badań, Nauki i Innowacji
Spotkanie Dyrektora Generalnego ESO z Komisarzem Europejskim ds. Badań, Nauki i Innowacji