ESON, ESO:s nätverk för utåtriktad forskningsinformation

ESO:s avdelning för utbildning och utåtriktad information har byggt upp ett nätverk av kontaktpersoner i ESO:s medlemsländer och andra länder. Målsättningen med ESO:s nätverk för utåtriktad forskningsinformation (ESON) är att agera som ESO:s lokala representant gentemot medier och för utåtriktad information med det övergripande målet att främja ESO:s mål och visa upp astronomins många inspirerande sidor. Samtidigt hjälper de till att förmedla kontakt mellan medierna och forskare inom sitt geografiska område. Kommunikationen mellan medlemsstaterna och ESO (på officiell och vetenskaplig nivå) sker genom ESO:s styrande organ och inte genom ESON, som enbart arbetar med utåtriktad verksamhet.

ESON:s medlemmar, eller deras representanter, arbetar ofta heltid med forskningskommunikation och kan de nationella spelarna (inom exempelvis media och forskning) och växelverkar regelbundet med dem. De kan hitta en nationell vinkel och har ett starkt intresse av att främja ESO, och de kommer regelbundet med idéer om hur man bäst kan nå olika målgrupper i respektive land. ESON:s medlemmar ansvarar också för översättning av ESO-material till deras respektive språk.

Mer om ESO:s nätverk för utåtriktad forskningsinformation finns på ESON:s hemsida.

Kontakt och biografi

Robert Cumming

Onsala rymdobservatorium, Chalmers tekniska högskola
439 92 Onsala
Sverige
Tel: +46-31 772 5500
E-mail: eson-sweden@eso.org

Robert Cumming bor i Göteborg. Född 1967 i Skottland flyttade han till Stockholm 1994, men nu arbetar han som kommunikatör vid Onsala rymdobservatorium, där han har observatoriets utåtriktade verksamhet som huvudansvar. Han är även redaktör för astronomitidningen Populär Astronomi.

Tobias AlbertssonTobias Albertsson

Bonn, Tyskland
Tel: +49 176 9927 9869
E-mail: eson-sweden@eso.org

Tobias Albertsson flyttade 2005 från sin lilla hemstad Vargön till Lund för att studera astrofysik vid Lunds universitet. Efter sin masterexamen disputerade han 2014 med en avhandling i astrokemi vid Heidelbergs universitet och forsatte sedan sina studier i Bonn innan han 2017 lämnade astronomin. Sedan dess arbetar han som dataanalytiker vid Fraunhofer-institutet i Bonn på temat Internetsäkerhet.

Han skriver även ibland för astronomitidningen Populär Astronomi. Ta en titt på ett urval av hans bästa bilder på Flickr.