Exoplaneter

– De svaga signaler som HARPS fångade upp skulle inte ha kunnat skiljas från ”vanligt brus” i de flesta av de spektrografer som finns i dag.

Michel Mayor, Genèveobservatoriet, en av upptäckarna av den första exoplaneten.
ESO Observations

Sökandet efter planeter utanför vårt solsystem är en grundsten till vad som kanske är den djupaste fråga mänskligheten ställer sig: finns det liv någon annanstans i universum?  ESO:s observatorier är utrustade med en unik uppsättning instrument för att hitta, undersöka och övervaka dessa så kallade ”exoplaneter”.

Med hjälp av Very Large Telescope kunde astronomer för första gången se det svaga ljuset från en planet utanför solsystemet och på detta vis ta den första bilden någonsin av en exoplanet.  Denna nya värld är jättelik, sådär fem gånger tyngre än Jupiter.  Denna observation var ett första stort steg mot ett av den moderna astrofysikens viktigaste mål: att fastställa den fysikaliska strukturen och den kemiska sammansättningen hos jätteplaneter, och senare även jordliknande planeter. Se ESO:s pressmeddelande eso0512.

Med HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, ”mycket noggrann radialhastighetsplanetsökare”) har astronomer upptäckt inte mindre än tre planeter av ungefär Neptunus’ massa i banor runt en närbelägen stjärna, däribland en planet som väger bara två gånger jordens massa, den minsta som någonsin hittats, och en annan på sju gånger jordens massa ligger i stjärnans beboeliga zon. För denna planet tar ett varv runt sin stjärna 66 dagar. Astronomer tror att den kan vara täckt av oceaner – en vattenvärld. Upptäckten bryter ny mark i vårt sökande efter planeter som skulle kunna hysa liv. Se ESO:s pressmeddelande eso0915.

Ett annat av teleskopen på La Silla fungerade, med användning av en snillrik teknik som kallas mikrolinsning, som en del i ett nätverk av teleskop utspridda över jordklotet.  Detta samarbete ledde till upptäckten av en ny exoplanet som är mer jordlik än någon tidigare upptäckt exoplanet. Planeten, som bara är omkring fem gånger tyngre än jorden, gör ett varv runt sin moderstjärna på ungefär tio år, och har högst sannolikt en stenig eller isig yta. Se ESO:s science release eso0603.

En särskild broschyr om exoplaneter finns tillgänglig (på engelska).