Exoplanety

Hledání planet mimo naši sluneční soustavu

Hledání planet mimo naši sluneční soustavu je klíčové pro zodpovězení zřejmě nejzávažnější otázky, jakou si lidstvo klade: Existuje život i jinde ve vesmíru? Observatoře ESO jsou vybaveny jedinečným arzenálem přístrojů k hledání, studiu a monitorování těchto tzv. 'exoplanet' neboli také 'extrasolárních planet'.

Pomocí Velmi velkého dalekohledu VLT dokázali astronomové poprvé zahlédnout slaboučký svit planety mimo naší sluneční soustavu a pořídili úplně první snímek exoplanety. Tento 'nový svět' je obrovský – jde o planetu asi pětkrát hmotnější než Jupiter. Nicméně její pozorování znamená první významný krok k dosažení jednoho z nejdůležitějších cílů moderní astrofyziky: charakterizovat fyzikální strukturu i chemické složení nejprve obřích a posléze i Zemi podobných planet. Viz tisková zpráva ESO Press Release eso0507.

Pomocí spektrografu HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet Searcher) pro měření radiálních rychlostí objevili astronomové dokonce čtyři planety obíhající kolem blízké hvězdy, jejichž hmotnost nepřevyšuje hmotnost Neptunu, včetně jedné planety o hmotnosti dvojnásobku hmotnosti Země – zatím nejmenší, jaká byla kdy objevena. Je mezi nimi i planeta sedminásobně hmotnější než Země, která se nachází v obyvatelné zóně u své mateřské hvězdy a oběhne ji zhruba za 66 dnů. Astronomové se domnívají, že tato planeta je pokryta oceánem – že je to vodní svět. Jde o přelomový výsledek při hledání planet, na nichž by mohl být život. Viz vedecká zpráva ESO Science Release eso0915.

Další teleskop na La Silla, využívající novátorskou metodu tzv. mikročočkování, se zapojil do sítě teleskopů rozmístěných po celé Zemi. Touto spoluprací se podařilo objevit novou extrasolární planetu výrazně podobnější Zemi, než je jakákoli jiná z dosud objevených. Tato planeta, jejíž hmotnost dosahuje přibližně jen pětinásobku hmotnosti Země, oběhne kolem své mateřské hvězdy jednou za zhruba 10 let a téměř určitě má kamenný a/nebo ledový povrch. Viz vedecká zpráva ESO Science Release eso0603.

K dispozici je speciální brožurka o exoplanetách (v angličtině).

"Slaboučké signály, které dokáže detekovat HARPS, by většina dnes dostupných spektrografů neuměla odlišit od prostého šumu."

Michael Mayor z Ženevské observatoře, spoluobjevitel první exoplanety obíhající kolem hvězdy hlavní posloupnosti.
...

Icy Exoplanet (artist's impression)