Exoplanet Hunters at La Silla*
Exoplanet Hunters at La Silla*
Iconic, Conical Licancabur Watches Over Chajnantor
Iconic, Conical Licancabur Watches Over Chajnantor
Mars, 2099?
Mars, 2099?
Yepun’s Laser and the Magellanic Clouds
Yepun’s Laser and the Magellanic Clouds
Icy Penitents by Moonlight on Chajnantor
Icy Penitents by Moonlight on Chajnantor
ESO Headquarters at Sunset*
ESO Headquarters at Sunset*
Close-up of the drama of star formation
Close-up of the drama of star formation
Bird’s Eye View of the Very Large Telescope*
Bird’s Eye View of the Very Large Telescope*
Paranal Observatory and the Volcano Llullaillaco*
Paranal Observatory and the Volcano Llullaillaco*
Trailing stars above Paranal
Trailing stars above Paranal
370-million-pixel starscape of the Lagoon Nebula
370-million-pixel starscape of the Lagoon Nebula
The Trifid Nebula
The Trifid Nebula
Spiral Galaxy NGC 253*
Spiral Galaxy NGC 253*
Glowing Stellar Nurseries*
Glowing Stellar Nurseries*
1001 Stars
1001 Stars
Radiance of Milky Way over La Silla
Radiance of Milky Way over La Silla
New Insights into Debris Discs
New Insights into Debris Discs
Medusanebulosan enligt ESO:s VLT
Medusanebulosan enligt ESO:s VLT
Bild från VLT på kometglobulen CG4
Bild från VLT på kometglobulen CG4
VST fångar en väldigt detaljerad bild av Triangelgalaxen
VST fångar en väldigt detaljerad bild av Triangelgalaxen
Ny bild på komet ISON
Ny bild på komet ISON
A VISTA Before Sunset
A VISTA Before Sunset
Penn-nebulosan, de underligt formade kvarlevorna efter en stor explosion
Penn-nebulosan, de underligt formade kvarlevorna efter en stor explosion
ALMA, månen, och Vintergatans båge
ALMA, månen, och Vintergatans båge
APEX Stands Sentry on Chajnantor
APEX Stands Sentry on Chajnantor
The VLT Survey Telescope: the largest telescope in the world designed for visible light sky surveys
The VLT Survey Telescope: the largest telescope in the world designed for visible light sky surveys
Stellar nursery NGC 3603*
Stellar nursery NGC 3603*
One million stars — towards the dark heart of the Milky Way*
One million stars — towards the dark heart of the Milky Way*
Celestial Conjunction at Paranal
Celestial Conjunction at Paranal
Group Portrait of the VLT with the Galaxy
Group Portrait of the VLT with the Galaxy
Spiral Galaxy NGC 4945
Spiral Galaxy NGC 4945
Den planetariska nebulosan ESO 378-1
Den planetariska nebulosan ESO 378-1
Celestial Nomad Takes Centre Stage
Celestial Nomad Takes Centre Stage
Scarlet and Smoke
Scarlet and Smoke
Stjärnbildningsområdet Gum 15
Stjärnbildningsområdet Gum 15
Paranal Platform After Sunset*
Paranal Platform After Sunset*
The Milky Way glitters brightly over ALMA
The Milky Way glitters brightly over ALMA
Den planetariska nebulosan Abell 33 fångad av ESO:s Very Large Telescope
Den planetariska nebulosan Abell 33 fångad av ESO:s Very Large Telescope
NCG 6559: ett område där nya stjärnor bildas
NCG 6559: ett område där nya stjärnor bildas
Den underliga spiralen som ALMA hittade runt röda jättestjärnan R Sculptoris
Den underliga spiralen som ALMA hittade runt röda jättestjärnan R Sculptoris
ALMA antennas under the Milky Way
ALMA antennas under the Milky Way
Dark Sky and White Desert — Snow pays a rare visit to ESO’s Paranal Observatory
Dark Sky and White Desert — Snow pays a rare visit to ESO’s Paranal Observatory
A Laser Beam Towards the Milky Way's Centre*
A Laser Beam Towards the Milky Way's Centre*
Wide Field Imager view of the spiral galaxy NGC 247
Wide Field Imager view of the spiral galaxy NGC 247
Starry La Silla
Starry La Silla
VISTA Magellanic Cloud Survey view of the Tarantula Nebula*
VISTA Magellanic Cloud Survey view of the Tarantula Nebula*
Paranal After Sunset
Paranal After Sunset
Panorama of Sunset on Paranal
Panorama of Sunset on Paranal
Really Hot Stars
Really Hot Stars
The Eagle's EGGs *
The Eagle's EGGs *
Visar 51-100 av 11436