Pressmeddelande

ESO:s Extremely Large Telescope är nu till hälften färdigställt

11 juli 2023, Skurup

Europeiska sydobservatoriets Extremely Large Telescope (ESO:s ELT) är ett revolutionerande markbaserat teleskop med en 39 meter stor spegel som kommer att bli det största i världen för optisk och infraröd astronomi: världens största öga mot himlen. Konstruktionen av detta tekniskt komplicerade projekt framskrider med god fart och är nu till hälften klart.

 

Teleskopet är beläget på toppen av Cerro Armazones i Chiles Atacamaöken, där ingenjörer och byggarbetare nu monterar den bärande strukturen till kupolen i en häpnadsväckande hastighet. De dagliga förändringar som sker nu kommer snart att resultera i den runda kupolform som är typisk för stora teleskop.

 

ELT:s optik och dess övriga delar konstrueras av europeiska företag. Teleskopet kommer att ha en revolutionerande design med fem speglar inklusive huvudspegeln (M1) som är uppbyggd av 798 hexagonala segment. Över 70% av glasämnena och stödstrukturerna för dessa speglar har nu färdigställts, medan M2 och M3 håller på att poleras. 

 

Arbetet med M4, en adaptiv flexibel spegel vars form kommer att justeras tusen gånger per sekund för att korrigera för bildstörningar som orsakas av atmosfärens rörelser, är särskilt imponerande. Samtliga av dess sex tunna segment är färdiga och sammanfogas nu i sin bärande struktur. Även de sex laserkällorna, en annan nyckelkomponent i ELT:s adaptiva optiksystem, har producerats och levererats till ESO för testning.

 

De övriga system som krävs för att ELT ska bli klart, bland annat kontrollsystemet och utrustningen för att montera och sluttesta teleskopet, färdigställs också i rask takt. De fyra första instrumenten som teleskopet kommer att samla astronomiska data med är inne i sin slutliga designfas och vissa kommer snart att börja byggas. 

 

Utöver detta är huvuddelen av den övriga infrastrukturen för ELT på plats vid eller nära Cerro Armazones. Det gäller till exempel den byggnad där förvar och omaluminisering av speglarna kommer att ske, liksom en solcellsanläggning som förser ELT med förnybar solenergi.

 

Konstruktionen av ELT inleddes för nio år sedan, då toppen av Cerro Armazones plattades ut för att ge utrymme för jätteteleskopet.

 

Slutförandet av de återstående 50 procenten av konstruktionen förväntas gå fortare än det tog att bygga den första hälften av ELT. Den fasen omfattade den tidsödande processen att besluta om designen för de enormt många detaljer som ingår i ELT. Vissa komponenter, som spegelsegment, stödstrukturer och sensorer, krävde ett detaljerat prototyparbete och omfattande uttestning innan massproduktionen inleddes. 

 

Arbetet påverkades också av covidpandemin som ledde till att byggplatsen stängdes under flera månader och att produktionen av många av teleskopkomponenterna försenades. Nu när processerna är fullt återupptagna beräknas det återstående arbetet ta bara fem år. Men konstruktionen av ett så stort och komplext teleskop som ELT sker inte utan risker.

 

ESO:s generaldirektör Xavier Barcons säger att “ELT är det största av nästa generations optiska och nära-infraröda teleskop och det som har kommit längst i konstruktionen. Att nå 50% färdigställande är ingen liten bedrift med tanke på de inbyggda svårigheterna i ett stort, komplext projek. Det har varit möjligt enbart genom stödet från alla inblandade parter i ESO, det långsiktiga stödet från ESO:s medlemsstater och engagemanget från våra industripartners. Jag är extremt stolt över att ELT har nått denna viktiga milstolpe.”

 

ESO:s ELT beräknas göra de första observationerna 2028 för att besvara astronomiska frågor som: Är vi ensamma i universum? Är fysikens lagar universella? Hur bildades de första stjärnorna och galaxerna? Teleskopet kommer på ett dramatiskt sätt att förändra vår kunskap om universum och synen på vår plats i kosmos.

Mer information

Europeiska sydobservatoriet (ESO) möjliggör för astronomer världen över att utforska universums mysterier. Vi designar, konstruerar och driver markbaserade observatorier av yppersta världsklass – som astronomer använder för att besvara spännande och utmanande frågor och för att sprida astronomisk kunskap – och driver internationella samarbeten inom astronomin. ESO startade som en mellanstatlig organisation 1962 och har i dag 16 medlemsländer (Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike), tillsammans med Chile som värdland och Australien som en strategisk partner. ESO:s högkvarter och besökscenter med planetarium, ESO Supernova, ligger nära München i Tyskland, medan teleskopen är placerade i Atacamaöknen i Chile, en unik plats för astronomiska observationer. ESO driver tre observatorier i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope och Very Large Telescope Interferometer, liksom kartläggningsteleskop som VISTA. Vid Paranal kommer även ESO att placera och driva Cherenkov Telescope Array South, världens största och känsligaste gammastrålningsteleskop. Tillsammans med internationella partners driver ESO de två anläggningarna APEX och ALMA på Chajnantorplatån som observerar himlen i millimeter- och submillimetervåglängder. Vid Cerro Armazones, nära Paranal, bygger vi för närvarande ESO:s Extremely Large Telescope, ”världens största öga mot himlen”. Från kontoret i Santiago, Chile, stödjer vi verksamheten i landet och samverkar med det chilenska samhället och våra samarbetspartners.

Länkar

Kontakter

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6670
Mobil: +49 151 241 664 00
E-post: press@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso2310 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso2310sv
Namn:Extremely Large Telescope
Typ:Unspecified : Technology : Observatory
Facility:Extremely Large Telescope

Bilder

Nattvy av ELT under uppförande på Cerro Armazones
Nattvy av ELT under uppförande på Cerro Armazones
Drönarbild av ELT under uppförande på Cerro Armazones
Drönarbild av ELT under uppförande på Cerro Armazones
ELT under uppförande, sett från ovan
ELT under uppförande, sett från ovan

Videor

50% mark reached! | ELT updates
50% mark reached! | ELT updates
text på engelska