Tiedote

Vuonna 2021 tehtiin ennätysmäärä julkaisuja, joissa hyödynnettiin ESO:n dataa

24. helmikuuta 2022

Viime vuosi osoittautui tutkimuksen osalta ennätysvuodeksi, jonka aikana julkaistiin ennätysmäärä julkaisuja, joissa käytettiin ESO:n observatorioilla tehtyjä havaintoja. ESO:n kirjasto- ja tietokeskuksen tuore raportti osoittaa, että pelkästään vuonna 2021 julkaistiin yli 1100 ESO:n dataa hyödyntävää tieteellistä artikkelia. Tämä on ennätysvuosi ESO:n teleskooppidatoja käyttävien julkaisujen osalta.

Merkittävin osuus julkaisujen datasta on peräisin ESO:n Very Large Telescope, eli VLT-kaukoputkelta ja VLT-interferometriltä (VLTI), jotka tuottivat tietoja yli 600 tutkimukseen. Yksi tuotteliaimmista VLT-instrumenteista on edelleen Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), joka on kerännyt tietoja yli 160:een vuoden 2021 artikkeliin. VLTI:n GRAVITY-instrumentin dataa käyttävien artikkelien määrä on tänä vuonna kasvanut jyrkästi. Näillä teleskoopeilla tehtyjen havaintojen kohokohtiin kuuluvat MUSE:n avulla tehty löytö lähimmästä musta aukko parista ja tutkimus Betelgeusen suuren himmenemisen syistä, jotka tehtiin GRAVITY:n sekä VLT:n SPHERE-instrumentin havainnoilla.

ESO:n Pohjois-Chilessä sijaitsevan Paranalin observatorion, Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy, eli VISTA-teleskoopin ja VLT Survey Telescope eli VST-teleskoopin (VLT Survey Telescope) havainnot johtivat lähes 190:een julkaistuun artikkeliin vuonna 2021, mikä merkitsi kasvua aiempiin vuosiin verrattuna. Noin puolessa näistä artikkeleista (46%) käytettiin ESO:n tiedearkiston dataa, mikä korostaa ESO:n yleisesti käytettävien taivaankartoitusten arvoa koko tähtitiedeyhteisölle.

Vuonna 2021 Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), jossa ESO on mukana yhtenä kumppanina, teki havaintoja useampaan tutkimukseen kuin koskaan ennen. Kuten viime vuonna, 45% näistä (tai yli 210 tutkimuksessa) käytettiin Euroopan ALMA-aikana saatuja tietoja. Näistä esimerkkinä on Jupiterilla ensimmäistä kertaa mitattujen voimakkaiden stratosfäärituulien tutkimus, joka julkaistiin maaliskuussa 2021.

ESO on myös osakas Atacama Pathfinder Experiment (APEX) radioteleskoopissa, joka sijaitsee ALMA:n lähellä Chajnantorin tasangolla Chilen Atacaman alueella. Vuonna 2021 ESO:n APEX:in havaintoajalla tehdyt havainnot olivat mukana 35:ssä artikkelissa, joka on yli puolet (57%) kaikista APEX-havainnointiajalla tehdyistä tutkimuksista.

Aiempien vuosien tapaan La Sillan observatoriolla tehdyt havainnot johtivat noin 200 julkaisuun. Vuosia sitten käytöstä poistetuilla instrumenteilla tehdyt havainnot ovat edelleen aktiivisesti mukana artikkelien käyttämässä datassa.

Arkistotietoja osittain tai yksinomaan käyttävien artikkelien määrä on viime vuosina kasvanut jatkuvasti ja vuonna 2021 näiden tutkimusten kokonaismäärä on 38%. Lähes neljänneksessä kaikista vuonna 2021 julkaistuista artikkeleista (23%) käytettiin vain ESO:n havaintojen arkistotietoja. Tämä korostaa sitä tosiasiaa, että tähtitieteilijät käyttävät edelleen aikaisempia havaintoja omissa tutkimuksissaan, jotka myös johtavat tieteellisin läpimurtoihin.

Nämä ennätykselliset julkaisumäärät korostavat ESO:n tärkeää roolia tähtitieteilijöiden tukemisessa maailmankaikkeuden tutkimisessa.

Linkit

Yhteystiedot

Uta Grothkopf
ESO Librarian
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6280
S-posti: uta.grothkopf@eso.org 

Bárbara Ferreira
ESO Media Manager
Garching bei München, Saksa
Puh.: +49 89 3200 6670
S-posti: press@eso.org

Tiedotteesta

Tunnistus:ann22004

Kuvat

ESO:n observatorioilta saatujen datojen avulla tehtyjen tieteellisten julkaisujen lukumäärä (1996–2021)
ESO:n observatorioilta saatujen datojen avulla tehtyjen tieteellisten julkaisujen lukumäärä (1996–2021)