Meddelelse

ESO er stadig Verdens mest produktive jordbaserede observatorium

En gennemgang af de videnskabelige artikler, som er offentliggjorte i 2016, og som er baseret på data fra ESOs teleskoper og instrumenter viser, at ESO stadig er Verdens mest produktive jordbaserede observatorium. Der er et rekordhøjt antal på 936 artikle

3. marts 2017

I 565 af artiklerne, hvor ESO var nævnt i 2016, har der været brugt data indsamlet enten med Very Large Telescope (VLT) eller med VLT InterferometeretCerro Paranal. De tre mest produktive instrumenter på VLT i denne forbindelse, var UVES, FORS2 og VIMOS, som figurerede i henholdsvis 123, 109 og 75 artikler. Også instrumenterne  MUSE og SPHERE er brugt langt mere end i året før. Data fra teleskoperne  VISTA og VST på Cerro Paranal har været brugt i henholdsvis 93 og 18 artikler.

Udstyr på La Silla observatoriet figurerer i næsten 200 artikler i alt, og HARPS er La Sillas mest produktive instrument med 80 artikler i bæltet.

Europæisk observationstid med  Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) har ført til 129 artikler i 2016, så der nu er 305 artikler herfra i alt frem til slutningen af 2016. Observationer med Atacama Pathfinder Experiment telescope (APEX) indenfor ESOs tilordnede del af tiden, har givet 46 artikler i 2016, så det totale antal med dette teleskop er nu 301. ALMA og APEX fortsætter med at være en succes, og artikler herfra har været et betydningsfuldt bidrag til ESOs rekordstore antal artikler. APEX er et samarbejde imellem Max Planck Instituttet for Radioastronomi, Onsala Rymdobservatorium og ESO, og teleskopet drives af ESO oppe på Chajnantorplateauet i Chiles Atacamadistrikt.

Sammenligner man med det antal artikler, som er produceret på andre større observatorier, er ESOs helt i toppen. Man skal dog bemærke, at måden at opgøre disse tal varierer fra et observatorium til et andet, så tallene kan ikke sammenlignes helt præcist. Ikke desto mindre er det klart, at ESO fortsat ligger over alle andre jordbaserede observatorier, og at ESO siden 2015 også har øget sit forspring overfor NASA/ESA Hubble Space Telescope.

Tallene understreger ESOs store bidrag til den astronomiske forskning. De giver en ide om, hvor meget videnskabeligt arbejde, der udføres med data fra de enkelte observatorier, men de giver til gengæld ingen ide om, hvor stort det videnskabelige udbytte er i bredere forstand.

De omtalte tal er offentliggjorte i den årlige Basic ESO Publication statistics[1], som offentliggøres af ESOs bibliotek, og opgjort på grundlag af ESO Telescope Bibliography (telbib). Det er en database, som indeholder videnskabelige artikler, som anvender ESO data[2]. ESO gør meget ud af, at finde alle de videnskabelige artikler, som har gjort brug af ESO data, og telbib anses for at være dækkende. I 2016 blev artikel nummer 13 000 tilføjet til telbib. Den er offentliggjort af en tidligere ESO student, og i den er der brugt data fra instrumenterne  X-shooter og UVES på VLT[3].

Online findes også interaktive diagrammer over udvalgte dele af statistikkerne. Diagrammerne viser hele indholdet af telbib databasen[4] helt fra 1996 og til nu. Herfra kan man se mange interessante ting om publikationshistorie, blandt andet hvordan ESOs instrumenter er blevet anvendt, og hvordan arkiverede data er brugt.

Links

[1] Basic ESO Publication Statistics

[2] Telbib information og adgange til databasen

[3] Artiklen er forfattet af Tayyaba Zafar, som nu arbejder på Australian Astronomical Observatory.

[4] Interactive telbib statistics

Om meddelelsen

Id:ann17009

Billeder

Videnskabelige artikler (1996–2016) I
Videnskabelige artikler (1996–2016) I
Videnskabelige artikler (1996–2016) II
Videnskabelige artikler (1996–2016) II