Om ESO

Loading player...

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta mellanstatliga organisation för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. ESO bistår astronomer med toppmoderna forskningsanläggningar med stöd från Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Flera andra länder har uttryckt starkt intresse av att införlivas i organisationen.

ESO:s huvudsyfte, som etablerades i dess stadgar från 1962, är att förse astronomer och astrofysiker med forskningsanläggningar i toppklass så att de ska kunna bedriva forskning i främsta ledet under bästa möjliga förutsättningar. Den årliga insatsen till ESO från dess medlemstater är ungefär 130 miljoner euro. ESO har totalt runt 680 anställda. ESO har byggt och driver ett antal av världens mest kraftfulla markbaserade astronomiska teleskop vilket möjliggör viktiga vetenskapliga upptäckter. Dessutom bidrar verksamheten med möjligheter för ett stort antal teknologiska spin-off-effekter och utbyten, samt högteknologiska industrikontrakt. Organisationen ger därmed tillfälle för europeisk industri att visa upp sitt kunnande.

ESO:s huvudkontor (med organisationens vetenskapliga, tekniska och administrativa centrum) ligger i Garching nära München i Tyskland, men därtill driver ESO, utöver en bas i Chiles huvudstad Santiago, teleskop vid tre observationsplatser i Chile.

ESO planerar för närvarande bygget av det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

"Vid ESO uppnås ett internationellt samarbete på ett nästan unikt plan. Allting utförs av de som kan göra det bäst, oberoende av deras hemland eller institution. Denna anda av förträfflighet är ett gott exempel för hela Europa."

Maria van der Hoeven, utbildnings-, kultur- och vetenskapsminister, Nederländerna

eso headquarters garching

ESO:s huvudkontor

Chile Map

ESO:s anläggningar i ChileBrochure: Mot nya astronomiska höjder

Brochure: Mot nya astronomiska höjder (Svenska)