Yritystoimintaa ESO:n kanssa

ESOn tutkijat ja insinöörit kehittävät tulevaisuuden avainteknologiaa yhteistyössä eurooppalaisen teollisuuden ja tutkimuslaitosten piirissä toimivien kollegoidensa kanssa. Euroopan teollisuudella on keskeinen rooli ESOn hankkeissa. Ilman ESOn jäsenmaissa ja Chilessä toimivien yhteistyöyritysten aktiivista ja innostunutta työpanosta hankkeet eivät olisi mahdollisia. Teknologian siirto lisää ESOn tutkimus- ja kehitystoiminnan yhteiskunnallista arvoa, erityisesti ESOn jäsenmaissa.

Tutkimus- ja kehitystoiminta käsittää esimerkiksi uusia optomekaniikan ja optoelektroniikan järjestelmiä sekä huipputarkkoja raskaiden instrumenttien suuntaus- ja hallintajärjestelmiä. Muita yhteistyöalueita ovat laitteiden ja ohjelmistojen kehittäminen suuriin teleskooppeihin ja muihin tutkimusvälineisiin, kehittynyt matemaattinen kuva-analyysi sekä erittäin suurten datamäärien tehokkaat käsittely-, arkistointi- ja hakumenetelmät. ESO on kehittänyt mullistavaa aktiivista optiikkaa, ja sillä on merkittävä osa adaptiivisen optiikan kehittämisessä siviilialan sovelluksiin. AO-järjestelmät ovat erittäin tärkeitä seuraavan sukupolven teleskoopeille, mutta niitä otetaan käyttöön myös käyttöteknologian optiikan sovelluksissa. Esimerkiksi aaltorintaman mittaustekniikkaa käytetään lääketieteessä vaikeita taittovirheitä korjaavissa silmien laserleikkauksissa.

Teknologian kehityksen alalla ESO tekee kiinteää yhteistyötä useiden jäsenmaidensa ja ulkopuolisten maiden yliopistolaitosten tutkijaryhmien kanssa. Jäsenmaiden tähtitieteilijät ovat vahvasti mukana tutkimuslaitteiden suunnittelussa ja toteutuksessa VLT/VLTI-teleskooppeihin ja muihin jo toimiviin tai tuleviin teleskooppeihin. Kansallisille huipputason tutkimusyksiköille tarjoutuu näin erinomaisia mahdollisuuksia osallistua tutkimusvälineiden kehittämiseen, joka houkuttelee mukaan myös nuoria tutkijoita ja insinöörejä.

Suomessa teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten haastavien tutkimus- ja kehitysprojektien ja innovaatiotoiminnan rahoittaja ja aktivoija. Tekesin suurhankesivulla kerrotaan suomalaisten yritysten mahdollisuuksista osallistua ESO:n hankkeisiin. Tekesin hankintatietokannasta löytyvät ennakkotiedot ja avoimet hankinnat ESOn osalta. Lisäksi Tekes ylläpitää suomenkielistä Töihin ESO:on opasta. Lisätietoja teollisuusyhteyshenkilöltä: Pietari Kauttu, ESO Industry Liaison Officer for Finland, +41 76 487 1057, etunimi.sukunimi@cern.ch.