Yhteistyökumppanit

Tieteellinen yhteistyö

ESO edistää eurooppalaisten tutkijoiden liikkuvuutta laajalla vastaväitelleiden nuorten tähtitieteilijöiden ja opiskelijoiden ohjelmallaan. Vanhempia tutkijoita niin ESOn jäsenvaltioista kuin muistakin maista työskentelee ajoittain vierailevina tutkijoina ESOn toimipaikoissa. ESO järjestää myös aktiivisesti kansainvälisiä kokouksia tähtitieteen ja teknologian tärkeistä aiheista sekä antaa logistista tukea kansainväliselle Astronomy & Astrophysics -lehdelle.

Yhteistyö teollisuuden kanssa

Jotta tutkijoilla olisi käytössään yhä parempia kaukoputkia ja tutkimuslaitteita, ESO tekee yhteistyötä monien eurooppalaisten korkean teknologian yritysten kanssa. Eurooppalainen teollisuus on tärkeässä asemassa ESOn projektien toteuttamisessa. Ilman jäsenvaltioiden ja Chilen teknologiateollisuuden aktiivista ja innostunutta osallistumista tällaisten projektien toteuttaminen ei olisi mahdollista.

Lisätietoja yhteistyöstä teollisuuden kanssa.

ESO ja EU

Vuonna 1962 perustettu ESO on Euroopan johtava Maan pinnalta havaintoja tekevän tähtitieteen organisaatio. Järjestöstä on tullut tähtitieteen suurimpien infrastruktuurihankkeiden suunnittelija ja toteuttaja. Perustamisasiakirjan mukaisesti se on myös edistänyt ja koordinoinut yhteistyötä eurooppalaisessa tähtitieteessä. ESO on siten hyvin valmistautunut edistämään Euroopan tutkimusalueen (European Reseach Area, ERA) kehittämistä. ERA on EU:n aloite, joka vahvistaa eurooppalaista tutkimus- ja kehitystoimintaa ja tukee Euroopan pyrkimyksiä niin kutsuttujen Lissabonin tavoitteiden saavuttamiseksi.

  • ESOn ja EU:n vuorovaikutukseen kuuluvat:;
  • Puiteohjelmien kautta toimeenpannut suorat toimenpiteet EU-rahoitteisiin verkostoihin, kuten OPTICONiin ja ASTRONETiin osallistuminen
  • EIROforum-jäsenyyden kautta toteutetut toiminnot

Jotkin toiminnoista liittyvät suoraan tiettyihin ESOn hankkeisiin sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan, osa koskee viestintää, koulutusta ja tiedekasvatusta. ESO osallistuu myös Euroopan tason ajankohtaiseen tiedepoliittiseen keskusteluun ERA:n kehityksestä.