Forretninger med ESO

ESO's forskere og ingeniører samarbejder aktivt med deres kolleger i den europæiske industri og på andre europæiske forskningsinstitutioner om at udvikle fremtidens nøgleteknologier. Faktisk spiller den europæiske industri en afgørende rolle i realiseringen af ESO's projekter. Uden entusiastisk og aktiv deltagelse af kommercielle partnere fra alle medlemslande og Chile, ville sådanne projekter være umulige. Teknologioverførsel øger værdien af ESO's forsknings- og udviklingsaktiviteter for samfundet som helhed, og i særdeleshed i ESO's medlemslande.

Nogle af disse forsknings- og udviklingsaktiviteter omfatter nye optisk-mekaniske og optisk-elektroniske systemer, samt ekstremt nøjagtig kontrol og styring af tungt udstyr. Andre aktiviteter omfatter hardware og software til komplekse teleskoper og instrumenter, matematisk avanceret billedanalyse, samt optimal håndtering, aktivering og genindlæsning af meget store datamængder. ESO udviklede den revolutionerende "Aktive Optik" og spillede en vigtig rolle i udviklingen af "Adaptiv Optik" til civile anvendelser. AO-systemer er ikke alene af afgørende betydning for den næste generation af teleskoper, men er nu på vej ind i den almindeligt anvendte optiske teknologi. For eksempel udnyttes den teknologi, der bruges til måling af lysets bølgefront, i dag også i moderne medicin &ndash i refraktiv laserkirurgi for at korrigere for højere-ordens aberrationer i øjet.

Også indenfor teknologiudvikling opretholder ESO en tæt forbindelse med mange forskningsgrupper på universiteter i medlemslandene og andre lande. Det betyder, at astronomer i medlemslandene er dybt involverede i planlægningen og realiseringen af de videnskabelige instrumenter til VLT/VLTI, samt andre eksisterende og planlagte teleskoper. Instrumentudvikling giver højtkvalificerede nationale forskningscentre vigtige udviklingsmuligheder og tiltrækker derfor mange unge videnskabsfolk og ingeniører.