Události, výstavy & kampaně

Kromě toho, že ESO předává důležité informace médiím a veřejnosti prostřednictvím tiskových zpráv a snímků, nebo video přenosů, příležitostně také organizuje speciální akce nebo tiskové konference. Příkladem takové akce jsou Dny otevřených dveří, setkání určená k výměně informací a k posílení vztahu mezi ESO a jejím průmyslovými partnery, akce poskytující novinářům informace o důležitých technických a vědeckých novinkách. Informace o nadcházejících a proběhlých akcích je možné nalézt na příslušných stránkách, Akce pro novináře a Speciální akce.

ESO často koordinuje aktivity pro veřejnost, které se odehrávají u příležitosti významných astronomických úkazů. K dispozici jsou informace o již proběhlých úkazech jako Zatmění Slunce 1999 a Venus Transit 2004Informace o proběhlých astronomických úkazech a akcích s významným podílem zapojením ESO jsou stále k dispozici na webových stránkách ESO.

Pro informace o nadcházejících astronomických úkazech a souvisejících aktivitách ESO s těmito úkazy, prosíme, kontaktujte Oddělení pro vzdělávání a popularizaci ESO (ESO education and Public Outreach Department).

Novinky a akce související se vzdělávacími aktivitami ESO jsou zveřejňovány Kanceláří pro vzdělávání ESO (ESO Educational Office), která nabízí podporu pro vzdělávání v oblasti astronomie astrofyziky především na středoškolské úrovni. To obnáší také zajištění určitých výukových materiálů, kurzů pro učitele a organizaci speciálních vzdělávacích projektů.

  • Café & Kosmos in Munich, Germany — A joint initiative between ESO, the Excellence Cluster, and the Max-Planck Institutes for Physics, Astrophysics, and Extraterrestrial Physics, Café & Kosmos aims to bring researchers and non-scientists together, and to do so where people live: in the centre of the city of Munich, and in a pub, a place where communication traditionally takes place.
  • Deutsches Museum in Munich, Germany — Five Munich- and Garching-based research institutions, including ESO have set up a permanent exhibition called The Cosmic Evolution.
  • The International Year of Astronomy 2009 (IYA2009) — ESO has played a major role in the IYA2009 since implementation began in 2006, from hosting the IYA 2009 Secretariat for the International Astronomical Union, to being one of the Organisational Associates of IYA2009, and playing a leading role in four of the twelve global Cornerstone Projects. (http://www.eso.org/public/events/special-evt/iya2009.html)
  • The Eye 3D — In close cooperation with ESO as part of its International Year of Astronomy 2009 activities, the production companies parallax raumprojektion and fact&film produced a unique 3D documentary about the most powerful visible-light telescope in the world, ESO's Very Large Telescope (VLT). (http://www.eso.org/public/events/special-evt/theeye.html)