Spolupráce

Vědecké spolupráce

ESO má rozsáhlý program pro stážisty (mladé astronomy s titulem PhD) a pro studenty, čímž přispívá k mobilitě evropských vědců. Zkušení vědci z členských států i z dalších zemí pracují na astronomických observatořích ESO na dobu určitou jako hostující vědečtí pracovníci. Navíc má ESO vysoce aktivní program mezinárodních konferencí, jejichž témata jsou na samé špici astronomické vědy a techniky, a poskytuje logistickou podporu mezinárodnímu časopisu Astronomy & Astrophysics.

Spolupráce s průmyslem

Aby mohla ESO uživatelům poskytovat stále lepší astronomické dalekohledy a další přístroje, úzce spolupracuje s velkou řadou špičkových průmyslových odvětví. Evropský průmysl fakticky hraje při uskutečňování projektů ESO životně důležitou roli. Bez aktivní a ochotné účasti komerčních partnerů ze všech členských zemí i z Chile by takovéto projekty nebyly možné. Podrobnější informace najdete v kapitole Spolupráce s průmyslem.

ESO a EU

ESO, Evropská jižní observatoř, je nejvýznamnější organizace pro astronomický výzkum ze zemského povrchu v Evropě. Od svého založení v roce 1962 se stala nejen hlavním činitelem pro rozvoj nejrozsáhlejších infrastrukturních projektů určených pro astronomický výzkum a hlavním provozovatelem těchto zařízení, ale také &ndash v souladu s Úmluvou o svém zřízení ­&ndash hraje důležitou úlohu v podpoře a organizování evropské spolupráce v astronomii obecně. ESO je tak výborně připravena významně přispět k vytvoření Evropského výzkumného prostoru, což je iniciativa Evropské unie, jejíž účelem je zvyšovat úroveň evropského výzkumu a vývoje a podpořit úsilí Evropy realizovat tzv. lisabonské cíle. Součinnost ESO s Evropskou unií zahrnuje:

 

 

Zatímco některé činnosti se vztahují k výzkumu a vývoji a často souvisí s konkrétními projekty ESO, jiné aktivity přesahují tento rámec a směřují k široké veřejnosti a do oblasti vzdělávání. ESO se také účastní diskusí o vědní politice, které stále probíhají na evropské úrovni ohledně dalšího rozvoje Evropského výzkumného prostoru.