Samenwerkingen

Wetenschappelijke samenwerkingen

ESO heeft een uitgebreid programma voor fellows (jonge astronomen met een doctorsgraad) en studenten, en draagt op die wijze bij aan de mobiliteit van Europese wetenschappers. Ervaren onderzoekers van de lidstaten en uit andere landen kunnen als bezoekende wetenschappers enige tijd onderzoek doen op een van de ESO-locaties. Daarnaast onderhoudt ESO een uitgebreid programma van internationale conferenties rond actuele thema's op het gebied van de astronomische wetenschap en technologie, en geeft zij logistieke ondersteuning aan het internationale vaktijdschrift Astronomy & Astrophysics.

Samenwerkingen met de industrie

Om gebruikers voortdurend van betere astronomische telescopen en instrumenten te voorzien, werkt ESO nauw samen met een groot aantal Europese bedrijven. De Europese industrie speelt zonder meer een vitale rol in de realisatie van ESO-projecten. Zonder de actieve en enthousiaste deelname van commerciële partners in de lidstaten en Chili zouden zulke projecten niet mogelijk zijn. Meer informatie is te vinden onder Relaties met de industrie.

ESO en de EU

ESO is de belangrijkste organisatie voor astronomisch onderzoek in Europa. Sinds haar oprichting in 1962 is zij de belangrijkste ontwikkelaar en beheerder van de grootste infrastructurele projecten in de sterrenkunde. Ook speelt zij, zoals vastgelegd in haar oprichtingsverdrag, een belangrijke rol bij het bevorderen en organiseren van Europese astronomische samenwerkingsprojecten. ESO kan op deze wijze een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van de Europese Onderzoeksruimte, een initiatief van de Europese Unie dat onderzoek en ontwikkeling in Europa wil stimuleren en het Europese streven naar de verwezenlijking van de zogeheten Lissabon-doelstellingen ondersteunt. De interactie tussen ESO en EU omvat::

 

Waar sommige activiteiten betrekking hebben op onderzoek en ontwikkeling, en vaak verband houden met specifieke ESO-projecten, liggen andere activiteiten op het terrein van publieksvoorlichting en educatie. ESO neemt ook deel aan het lopende wetenschappelijke beleidsdebat op Europees niveau betreffende de verdere ontwikkeling van de Europese Onderzoeksruimte.