VLT time-lapse movie (part 3)

VLT time-lapse movie.

Припис:

ESO

Про відео

ID:vlt2009clipsuttimelapse3
Дата релізу [date]:04 грудня 2009 р. 00:17
Тривалість:20 s
Frame rate:30 fps

Про об’єкт

Назва:VLT Unit Telescopes
Тип:Unspecified : Technology : Observatory : Telescope
Категорія:Paranal

HD


Large


Medium


Small

Мале Flash
1,8 Мб
Мале QT
1,1 Мб

For Broadcasters