ELT segments 12i

Assembled ELT mirror segments undergoing testing at ESO´s Garching facility, Germany.

Припис:

ESO

Про відео

ID:eltsegments12i
Дата релізу [date]:16 травня 2012 р. 12:00
Тривалість:18 s
Frame rate:30 fps

Про об’єкт

Назва:Extremely Large Telescope
Категорія:ELT

HD


Large


Medium


Small

Мале Flash
1,5 Мб
Мале QT
1,0 Мб

For Broadcasters