ESO İle İşbirliği Yapmak

Sanayi İle Çalışmak

ESO, ELT gibi önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi planlanan dünyanın en büyük teleskoplarını ve bunlar üzerinde yerleştirilen çeşitli gözlem aygıtlarını inşa etmek için sanayi ile birlikte projeler geliştirmektedir.

ESO ile endüstri arasındaki işbirliğinin amacı muhtemel en iyi sonuçlara en uygun maliyetle ulaşabilmektir. ESO’nun projelerini gerçekleştirmek için en uygun tedarikçilerin seçilmesi için gereken kurallar arasında,  yerel tedarik, ayrımcılık yapmama, şeffaflık, hesap verme, adil olma, ekonomik ve etkin zaman yönetimi yer almaktadır.

ESO’nun finansal konulardaki yaklaşımı ihalelerin mümkün olduğunca rekabet koşullarına uyması ve ESO Üye Ülkeleri içinde yapılmasıdır. İhale çağrılarındaki tek sıradışı durum önceden hesaplanan iş maliyetinin ESO Üye Ülkesi olmayan bir yerde bulunan firmanın maliyet önerisiyle eşleşmesi durumudur.

Rekabet sürecine katılan potansiyel firmalar genellikle ESO’nun tedarikçi veritabanından ve çalışanların Endüstri Temsilcilerince sağlanan bilgilerine dayanarak seçilir, ayrıca firmaların doğrudan ESO’ya başvuru yapmış olmaları da bir seçim unsurudur.

Sürecin sonunda teknik ve yönetimsel olarak uyumlu en düşük maliyet çıkaran tedarikçi ile bir sözleşme imzalanır.

Daha fazla bilgi için ESO ve Sanayi hakkındaki boşürü inceleyebilirsiniz.

Enstitülerle Çalışmak

Bazen, özellikle proje yüksek bilimsel bir hedef taşıyora, ESO Üye Ülkeler’de bulunan (sadece olağandışı durumlarda üye olmaya ülkeler katılabilir) bilimsel enstitülerle işbirliği yoluna gider. Bu kurumlar, araştırma enstitülerini, üniversiteleri, gözlemevlerini, yani temel olarak kar amacı gütmeyen kuruluşları içermektedir. Bu tür bir işbirliği halinde projeye katılan kurum (ya da konsorsiyum), sağladığı hizmet karşılığında ESO tarafından herhangi bir ödeme almaz.

Bununla birlikte, bu tür bir araştırma kurumuna ESO aygıtlarıyla gözlem yapma zamanı verilir ve bu zaman dilimi işbirliğindeki çabanın bir ölçüsüdür.  Bu tür projelerde nadiren de olsa donanımsal gereçlerin teminine gerek duyulabilir, bu durumda ödeme ya ESO tarafından karşılanır ya da kurumla paylaşılır.

İşbirliği yapılmak istenen kurumların seçimi genellikle ilgili olabileceği ve istenilen görevleri gerçekleştirebileceği düşünülen kurumlara gönderilen  teklif çağırısı üzerinden gerçekleştirilir.

Dağıtım kurumları normalde ESO çalışanlarının deneyimlerine ve Konsey’deki bilim temsilcilerinin verdikleri bilgilere dayanılarak seçilir.

Bununla birlikte, süreç ESO web sayfasında önerilerin toplanması ve gözlem tekliflerinin alınması için yayımlanır, burada kısaca çalışmanın amacı tanımlanmış olur, bu sayede ilgili kurumlar ESO ile iletişim kurma fırsatı yakalarak, benzer dağıtım süreçlerinin bir parçası olmayı talep edebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen cp@eso.org ya da Şili için cp-chile@eso.org adresleri ile iletişime geçiniz.