Tillväxten av kosmiska stoftkorn i skivan omkring den bruna dvärgen ISO-Oph 102
Stoftkorn i skivan runt en brun dvärg, som de skulle kunna se ut