Så rör sig de ljusa fläckarna på Ceres

Denna video visar hur Ceres yta skulle kunna se ut enligt NASA:s rymdkonstnär, och är baserat på detaljerade kartor som producerats från bilder tagna av NASA:s rymdfarkost Dawn, som befinner sig i bana omkring dvärgplaneten. Väldigt ljusa fläckar är synliga i kratern Occator och på andra ställen. Nya observationer med spektrografen HARPS som sitter på ESO:s 3,6-metersteleskop vid La Silla i Chile har avslöjat oväntade variationer från dag till dag hos dessa fläckar, vilket tyder på att de varierar under inflytande av solljus.

 

Diagrammet visar hur detaljerna i spektrat av det reflekterade ljuset från de ljusa fläckarna skiftar, allt eftersom Ceres roterar, mellan att vara rödförskjutna respektive blåförskjutna jämfört med hur det genomsnittliga ljuset ser ut. Dessa små skillnader har mätts av den markbaserade spektrografen HARPS som sitter på ESO:s 3,6-metersteleskop vid La Silla i Chile. För att synliggöra effekten har skillnaderna hos fläckarna från dag till dag överdrivits kraftigt samtidigt som ljuset från resten av Ceres skiva dämpats.

 

Källa:

ESO/L.Calçada/NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/Steve Albers

Om videon

ID:eso1609b
Språk:sv
Publiceringsdatum:16 mars 2016 12:00
Relaterade pressmeddelanden:eso1609
Speltid:40 s
Frame rate:30 fps

Om objektet

Namn:Ceres
Typ:Solar System : Interplanetary Body : Dwarf planet

Ultra HD (info)


HD


Medium


For Broadcasters