Pressmeddelande

Upplysning ur mörka moln

31 januari 2018

Upplyst av nyfödda stjärnor slingrar sig ett mörkt moln av kosmiskt damm över denna spektakulära vidvinkelbild. I det tätpackade, avlånga molnet bildas nya stjärnor i ett område som kallas Lupus 3. Här föds bländande, heta stjärnor ur sammanstörtande massor av gas och stoft. Denna bild, den mest detaljerade hittills av området, skapades från bilder som tagits med kartläggningsteleskopet VST och med MPG/ESO:s 2,2-metersteleskop.

Stjärnfabriken Lupus 3 ligger bara 600 ljusår från jorden i stjärnbilden Skorpionen. Den utgör en del av ett större molnkomplex, Lupusmolnen, som fått sitt namn från den närliggande stjärnbilden Vargen (på latin Lupus). Molnen påminner om rök som svallar över en bakgrund av miljontals stjärnor, men i själva verket bildar de en så kallad mörk nebulosa.

Nebulosor är de vidsträckta sjok av gas, stoft och damm som delvis fyller rymden mellan stjärnorna. De kan sträcka sig över hundratals ljusår. Många nebulosor är spektakulärt upplysta av heta stjärnors intensiva strålning, men de mörka nebulosorna fungerar iställer som slöjor som skyler himlakropparna inuti dem. De kallas även absorptionsnebulosor, därför att de består av kalla, täta stoftpartiklar som absorberar och sprider ljus som passerar genom molnen.

Bland de mest kända mörka nebulosor är några som är tillräckligt stora för att kunna ses med blotta ögat mot Vintergatans ljusa fond, till exempel Kolsäcken och det mörka stråket som sträcker sig mellan stjärnbilderna Svanen och Skytten som kallas Great Rift (Stora revan) på engelska.

Lupus 3 har en oregelbunden, lite ormlik form på himlen. I den här bilden framträder den som ett område fylld av kontraster, med tjocka, mörka spår bland de bländande ljusa blåa stjärnor i mitten. Som de flesta mörka nebulosor är Lupus 3 ett område där stjärnor håller på att bildas. Här finns framförallt protostjärnor och mycket unga stjärnor. När förtätningar i nebulosan störs utifrån börjar de krympa ihop under gravitationskraftens inflytande. Trycket ökar, temperaturen höjs och i de extrema förhållanden i mitten av det kollapsande molnet föds en protostjärna.

De två ljusstarka stjärnorna i bildens mitt har gått igenom denna process. Tidigare blockerades deras strålning till största del av värdnebulosans tjocka slöjor, synlig bara för teleskop som är känsliga för infrarött ljus och radiostrålning. Allt eftersom de blev varmare och ljusare blev deras stjärnvindar och intensiva strålning tillräckligt kraftfulla för att rensa deras omgivningar av gas och stoft, så att de kunde kliva ut ur den mörka barnkammaren för att skina.

Att förstå nebulosor är viktigt för att förstå vad som händer när stjärnor bildas. Dessutom tror forskare att vår sol bildades för mer än fyra miljarder år sedan i ett område som i mycket liknar Lupus 3. Som en av de närmast liggande plantskolor för stjärnor har Lupus 3 varit föremål för åtskilliga forskningsprojekt. 2013 fångade MPG/ESO:s 2,2-metersteleskop vid ESO:s La Silla-observatorium i Chile en mindre bild av dess rökpelarlika kolumner och lysande stjärnor (eso1303).

 

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 16 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop. VISTA arbetar i infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop och VST (VLT Survey Telescope) är det största teleskopet som konstruerats enbart för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO är en huvudpartner i ALMA, världens hittills största astronomiska projekt. Och på Cerro Armazones, nära Paranal, bygger ESO det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

 

Kontakter

Robert Cumming, kontaktperson för ESO:s utåtriktade verksamhet i Sverige
Onsala rymdobservatorium, Chalmers
Sverige
Tel: 0317725500
Mobil: 0704933114
E-post: robert.cumming@chalmers.se

Richard Hook
ESO Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1804 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1804sv
Namn:Lupus 3
Typ:Solar System : Nebula : Appearance : Dark
Milky Way : Nebula : Type : Star Formation
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

Det stjärnbildande området Lupus 3
Det stjärnbildande området Lupus 3
Det mörka molnet Lupus 3 i stjärnbilden Skorpionen
Det mörka molnet Lupus 3 i stjärnbilden Skorpionen
Vidvinkelbild av det mörka molnet Lupus 3 och dess heta unga stjärnor
Vidvinkelbild av det mörka molnet Lupus 3 och dess heta unga stjärnor

Videor

ESOcast 148 Light: Fördunklad stjärnfödsel (4K UHD)
ESOcast 148 Light: Fördunklad stjärnfödsel (4K UHD)
Zooma in på det stjärnbildande området Lupus 3
Zooma in på det stjärnbildande området Lupus 3
Panorering över det stjärnbildande området Lupus 3
Panorering över det stjärnbildande området Lupus 3