Pressmeddelande

Galaktisk seriemördare

2 april 2014

Den här nya bilden från MPG/ESO 2,2-metersteleskopet vid ESO:s La Silla-observatorium i Chile visar två mycket olika galaxer. Galaxen NGC 1316 och dess mindre granne NGC 1317. De ligger ganska nära varandra i rymden, men har väldigt olika bakgrundshistoria. Den lilla spiralgalaxen NGC 1317 har levt ett stillsamt liv medan NGC 1316 har slukat flera andra galaxer genom sin våldsamma historia och har tydliga krigsskador.

Flera ledtrådar i NGC 1316:s struktur avslöjar att den har haft ett turbulent förflutet. Till exempel har den ett par ovanliga stråk av stoft och damm [1] inbäddade i ett mycket större hölje av stjärnor. Dessutom innehåller den en samling ovanligt små klotformiga stjärnhopar, och tillsammans indikerar detta att den redan kan ha svalt en stoftrik spiralgalax för ungefär tre miljarder år sedan.

Runt galaxen ser man också mycket ljussvaga strimmor och skal som utgörs av stjärnor som har slitits från sin ursprungliga plats och kastats in i den intergalaktiska rymden. Dessa former uppstår på grund av de komplexa gravitationseffekterna på stjärnornas omloppsbanor när en annan galax kommer för nära – så kallade tidvattenskrafter. Alla dessa tecken tyder på att NGC 1316 har haft ett våldsamt förflutet. Den har annekterat andra galaxer tidigare, och fortsätter att ställa till med oordning i sitt närområde.

NGC 1316 ligger omkring 60 miljoner ljusår från jorden i den sydliga stjärnbilden Ugnen (Fornax på latin). Den bär också namnet Fornax A, eftersom den är den starkaste källan för radiostrålning i stjärnbilden – och faktiskt den fjärde starkaste radiokällan på hela stjärnhimlen [2]. Radiostrålningen drivs av materia som faller in i det supertunga svarta hål som finns i galaxens mitt. Denna process har troligen fått extra bränsle genom växelverkan med andra galaxer.

Den här nya mycket detaljrika bilden från MPG/ESO:s 2,2-metersteleskop vid ESO:s La Silla-observatorium i Chile har skapats genom att man kombinerat många separata bilder från ESO:s arkiv. Målet för de ursprungliga observationerna var att avslöja dessa fascinerande galaxers ljussvagaste partier och studera hur de kan ha rubbat varandra.

Som en bonus ger den nya bilden också en glimt in i de avlägsna delarna av universum långt bortom de två ljusstarka galaxerna i förgrunden. De flesta suddiga fläckarna i bilden är galaxer på mycket större avstånd. En tät grupp avlägsna galaxer ligger precis till vänster om NGC 1316.

Noter

[1] NASA/ESA:s rymdteleskop Hubble har tagit detaljrika bilder av galaxens stråk av stoft och damm.

[2] Detta gäller vid radiofrekvensen 1400 MHz. Vid andra frekvenser är ordningen annorlunda.

Mer information

ESO, Europeiska sydobservatoriet, är Europas främsta samarbetsorgan för astronomisk forskning och världens mest produktiva astronomiska observatorium. Det stöds av 15 länder: Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike. ESO:s ambitiösa verksamhet rör design, konstruktion och drift av avancerade markbaserade forskningsanläggningar som gör det möjligt för astronomer att göra banbrytande vetenskapliga upptäckter. ESO spelar dessutom en ledande roll i att främja och organisera samarbeten inom astronomisk forskning. ESO driver tre unika observationsplatser i Chile: La Silla, Paranal och Chajnantor. Vid Paranal finns Very Large Telescope, världens mest avancerade observatorium för synligt ljus, och två kartläggningsteleskop: VISTA, som observerar infrarött ljus och är världens största kartläggningsteleskop, samt VST, det största teleskopet som konstruerats för att kartlägga himlavalvet i synligt ljus. ESO bidrar dessutom till ALMA, ett revolutionerande astronomiskt teleskop och världens hittills största astronomiska projekt. ESO planerar för närvarande bygget av det europeiska extremt stora 39-metersteleskopet för synligt och infrarött ljus, E-ELT. Det kommer att bli ”världens största öga mot himlen”.

Länkar

Kontakter

Richard Hook
ESO, Public Information Officer
Garching bei München, Germany
Tel: +49 89 3200 6655
Mobil: +49 151 1537 3591
E-post: rhook@eso.org

Johan Warell (Presskontakt för Sverige)
ESO:s nätverk för vetenskaplig kommunikation
Skurup, Sverige
Tel: +46-706-494731
E-post: eson-sweden@eso.org

Connect with ESO on social media

Detta är den översatta versionen av ESO:s pressmeddelande eso1411 som har tagits fram inom ESON, ett nätverk av medarbetare i ESO:s medlemsländer. ESON-representanterna fungerar som lokala kontaktpersoner för media i samband med ESO:s pressmeddelanden och andra händelser. ESON:s kontaktperson i Sverige är Johan Warell.

Om pressmeddelandet

Pressmeddelande nr:eso1411sv
Namn:NGC 1316
Typ:Local Universe : Galaxy : Grouping : Pair
Facility:MPG/ESO 2.2-metre telescope
Instruments:WFI

Bilder

De olikartade galaxerna NGC 1316 och 1317
De olikartade galaxerna NGC 1316 och 1317
Galaxparet NGC 1316 och 1317 i stjärnbilden Ugnen
Galaxparet NGC 1316 och 1317 i stjärnbilden Ugnen
Vidvinkelbild av himlen omkring galaxerna NGC 1316 och 1317
Vidvinkelbild av himlen omkring galaxerna NGC 1316 och 1317

Videor

Inzooming på galaxerna NGC 1316 och 1317
Inzooming på galaxerna NGC 1316 och 1317
Panorering över galaxerna NGC 1316 och 1317
Panorering över galaxerna NGC 1316 och 1317